NexStep หลัง 240 วันสำรวจสิทธิที่ดิน

NexStep หลัง 240 วันสำรวจสิทธิที่ดิน

นักข่าวพลเมือง C-Site ออกอากาศ 23 ก.ค. 63
0
  • ตกหล่นไหม ? ครบ 240 วัน การสำรวจสิทธิที่ดิน
  • “ความเหลื่อมล้ำ” ผลกระทบคนกับป่าภาคอีสาน
  • “เขตเล - เสบ้าน” กฎที่ 4 ชุมชนร่วมดูแลทรัพยากรในเขตพื้นที่ทะเลและชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์
  • สนทนาผ่านวิดีโอคอลในประเด็น “NexStep หลัง 240 วันสำรวจสิทธิที่ดิน” พูดคุยกับ รศ.ธนพร ศรียากูล ประธานคณะกรรมการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) และคุณกฤษฎา บุญชัย มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

ติดตามได้ในรายการนักข่าวพลเมือง C-Site วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

แท็ก

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

ห้องเรียนประชาธิปไตย
ห้องเรียนประชาธิปไตย
27 ส.ค. 63
สแกนสถานการณ์วิกฤติแรงงาน
สแกนสถานการณ์วิกฤติแรงงาน
24 ส.ค. 63
เมืองฉบับออกแบบได้
เมืองฉบับออกแบบได้
20 ส.ค. 63
"เหมืองแร่" สถานการณ์ร้อนใต้กฎหมายแร่ใหม่
"เหมืองแร่" สถานการณ์ร้อนใต้กฎหมายแร่ใหม่
17 ส.ค. 63
การบริหารจัดการขยะและการใช้ขยะให้คุ้มค่า
การบริหารจัดการขยะและการใช้ขยะให้คุ้มค่า
13 ส.ค. 63
เตรียมรับมือภัยพิบัติ
เตรียมรับมือภัยพิบัติ
10 ส.ค. 63
สัปดาห์แห่งความหลากหลายทางชาติพันธุ์
สัปดาห์แห่งความหลากหลายทางชาติพันธุ์
6 ส.ค. 63
มุมมองครูหลังคลายล็อก : บทบาทการสอนแห่งอนาคต
มุมมองครูหลังคลายล็อก : บทบาทการสอนแห่งอนาคต
3 ส.ค. 63
ห้องเรียนทักษะชีวิต สู้โควิด-19
ห้องเรียนทักษะชีวิต สู้โควิด-19
30 ก.ค. 63
NexStep หลัง 240 วันสำรวจสิทธิที่ดิน
NexStep หลัง 240 วันสำรวจสิทธิที่ดิน
23 ก.ค. 63
ท่องเที่ยวไทย หลังคลายล็อก
ท่องเที่ยวไทย หลังคลายล็อก
20 ก.ค. 63
ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงในชีวิตและเมล็ดพันธุ์
ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงในชีวิตและเมล็ดพันธุ์
16 ก.ค. 63
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อโครงการอุตสาหกรรมจะนะ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อโครงการอุตสาหกรรมจะนะ
13 ก.ค. 63
แรงสะเทือนจากบอมเบย์เบอร์มา สู่ส่วนร่วมจัดการเมืองเก่า
แรงสะเทือนจากบอมเบย์เบอร์มา สู่ส่วนร่วมจัดการเมืองเก่า
9 ก.ค. 63
ทางเลือกจะนะกับการพัฒนา
ทางเลือกจะนะกับการพัฒนา
2 ก.ค. 63
รู้ทันโควิด-19
รู้ทันโควิด-19
23 มี.ค. 63
ห้องเรียนพิเศษของพลเมือง
ห้องเรียนพิเศษของพลเมือง
16 มี.ค. 63
พลังชุมชน คนท้องถิ่น
พลังชุมชน คนท้องถิ่น
9 มี.ค. 63
เสียงจากพลเมือง
เสียงจากพลเมือง
2 มี.ค. 63

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

เกษตรแม่นยำ ทางเลือกแก้ปัญหาระบบเกษตร
เกษตรแม่นยำ ทางเลือกแก้ปัญหาระบบเกษตร
1 เม.ย. 64
ดูแลใจเปราะบาง สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน
ดูแลใจเปราะบาง สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน
25 มี.ค. 64
การจัดการปัญหาขยะช่วงโควิด-19
การจัดการปัญหาขยะช่วงโควิด-19
18 มี.ค. 64
​ชุมชนกับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
​ชุมชนกับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
11 มี.ค. 64
​ฉีดวัคซีนเศรษฐกิจสู้พิษโควิด-19 รอบใหม่
​ฉีดวัคซีนเศรษฐกิจสู้พิษโควิด-19 รอบใหม่
4 มี.ค. 64
​"แม่บ้านฟรีแลนซ์" จากแพลตฟอร์มทำแทน
​"แม่บ้านฟรีแลนซ์" จากแพลตฟอร์มทำแทน
4 มี.ค. 64
วันนี้ที่มหาชัย : จัดระเบียบตลาดในพื้นที่มหาชัย จ.สมุทรสาคร
วันนี้ที่มหาชัย : จัดระเบียบตลาดในพื้นที่มหาชัย จ.สมุทรสาคร
25 ก.พ. 64
จับชีพจรทิศทางท่องเที่ยว
จับชีพจรทิศทางท่องเที่ยว
25 ก.พ. 64
มองภาพรวมการศึกษาไทยในโลกยุคใหม่
มองภาพรวมการศึกษาไทยในโลกยุคใหม่
4 ก.พ. 64
วันนี้ที่มหาชัย : โรงเรียนเล็กในพื้นที่สีแดง จ.สมุทรสาคร
วันนี้ที่มหาชัย : โรงเรียนเล็กในพื้นที่สีแดง จ.สมุทรสาคร
4 ก.พ. 64
​วันนี้ที่มหาชัย : แบ่งปันคนเปราะบาง จ.สมุทรสาคร
​วันนี้ที่มหาชัย : แบ่งปันคนเปราะบาง จ.สมุทรสาคร
28 ม.ค. 64
"คนไร้บ้าน Next  Normal" สู้-อยู่-รู้-รอด
"คนไร้บ้าน Next Normal" สู้-อยู่-รู้-รอด
28 ม.ค. 64
​คนไร้บ้าน กลุ่มเปราะบางกับความยากลำบากที่ต้องเผชิญ
​คนไร้บ้าน กลุ่มเปราะบางกับความยากลำบากที่ต้องเผชิญ
28 ม.ค. 64
วันนี้ที่มหาชัย : จับชีพจรตลาดมหาชัย
วันนี้ที่มหาชัย : จับชีพจรตลาดมหาชัย
21 ม.ค. 64
การปรับตัวเกษตรกรยุคโควิด-19
การปรับตัวเกษตรกรยุคโควิด-19
21 ม.ค. 64
โควิดกระทบชาวสวนส้มโอสมุทรสงคราม
โควิดกระทบชาวสวนส้มโอสมุทรสงคราม
21 ม.ค. 64
กลับขึ้นด้านบน