ที่นี่บ้านเรา

รองเมืองทราบแล้วเปลี่ยน

ออกอากาศ 21 เม.ย. 64

พาไปเดินชมสามชุมชนกลางเมือง ที่เด็กในชุมชนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของตนเอง ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ของคนในชุมชน

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

เล็กปากพญา

ออกอากาศ 7 เม.ย. 64

ติดตามความพยายามในการปรับเปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรม จากการทำประมงด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย จนเกิดปัญหาการลดลงของทรัพยากรทางทะเล

แสงแห่งรัก

ออกอากาศ 31 มี.ค. 64

ติดตามการทำงานของทีมวิจัยที่ศึกษาชีวิตหิ่งห้อยในห้องทดลอง จนสามารถนำมาขยายพันธุ์ปล่อยหิ่งห้อยคืนสู่ธรรมชาติได้ โดยไม่รบกวนชีวิตหิ่งห้อยประจำถิ่น

โฮมแสนสุข ตั้งหลักชีวิต

ออกอากาศ 24 มี.ค. 64

ติดตามการทำงานของกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น "บ้านโฮมแสนสุข" ศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน

คนเฒ่า (ไม่) ไร้สัญชาติ

ออกอากาศ 10 มี.ค. 64

ติดตามการทำงานของมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ที่ช่วยเหลือและผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุของกลุ่มชาติพันธุ์

คนทำเงิน

ออกอากาศ 3 มี.ค. 64

ติดตามการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมการทำเครื่องเงินโบราณ และการนำเครื่องเงินมาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น ให้ลูกหลานได้ศึกษา

โรงเรียนมดแดง

ออกอากาศ 10 ก.พ. 64

กว่า 60 ปี ที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลโรงเรียนบ้านเชียงกรม แต่ความท้าทายเกิดขึ้น เมื่อจำนวนนักเรียนมีผลต่องบประมาณในการบริหารจัดการ

เกษตรอินทรีย์ วิถี(มือ)ใหม่

ออกอากาศ 27 ม.ค. 64

ชมเรื่องราวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ที่เรียนรู้ ปรับปรุงการผลิตอาหารปลอดภัย และสร้างระบบฟาร์มที่ได้มาตรฐานออร์แกนิก
กลับขึ้นด้านบน