ที่นี่บ้านเรา

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

เกาะกินได้

ออกอากาศ 4 ก.ค. 65

พาไปติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่นี่เป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่เป็นเกาะ อยู่กลางน้ำมา 100 กว่าปี ที่เน้นการพึ่งพาตัวเองด้วยวิถีพอเพียง มีการจัดการขยะครบวงจร

สองมือสร้างงาน (รอ) คนท่องเที่ยวสตูล

ออกอากาศ 27 มิ.ย. 65

พาไปติดตาม การปรับตัว ของกลุ่มผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยว ที่ผันตัวเองมาสร้างงาน สร้างอาชีพใหม่ ทั้งการปลูกดอกมะลิ การทำเกษตร หรือเปิดร้านกาแฟในชุมชน เพื่อหารายได้เลี้ยงชีพ

หอมเมืองแกน

ออกอากาศ 20 มิ.ย. 65

พาไปติดตาม เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ร่วมกันหาทางออก แก้ไขปัญหาผลผลิตสินค้าเกษตรตกต่ำจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการสร้างมาตรฐานสินค้าชุมชน

ขยะ(ไม่)ไร้ค่าที่บ้านอำเภอ

ออกอากาศ 13 มิ.ย. 65

พาไปติดตาม กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันรณรงค์เรื่องปัญหาขยะล้นเมืองของ จ.ชลบุรี สร้างจิตสำนึกให้คนได้ตระหนักถึงการลดปริมาณขยะพลาสติก

ห้องเรียนสวนท้องร่อง

ออกอากาศ 6 มิ.ย. 65

พาไปติดตามกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เห็นความสำคัญ มาเรียนรู้ สืบสานภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อซึมซับและตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรในชุมชน

เพ(ร)าะเห็ด สร้างงาน

ออกอากาศ 30 พ.ค. 65

พาไปติดตามเกษตรกรฟาร์มเห็ดที่จังหวัดสงขลา มีการปรับตัวสร้างอาชีพเสริมด้วยการเพาะเห็ดขาย และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเห็ดส่งออกต่างประเทศ

วัฒนธรรมเปลี่ยนชีวิต

ออกอากาศ 2 พ.ค. 65

พาไปสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมอันหลากหลายของชุมชนชาติพันธุ์ไทพวน ใน อ.ปากพลี จ.นครนายก ที่มีการปรับตัวของชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรม ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เปิดพื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งศึกษาวัฒนธรรมให้กลุ่มผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ เรื่องการทอผ้าพื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

ด้วงมะพร้าวอีสาน

ออกอากาศ 25 เม.ย. 65

พาไปติดตาม กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง “ด้วงมะพร้าว” ในภาคอีสานจากหลายพื้นที่ อีกทางเลือกสร้างรายได้ที่ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อย และต้นทุนไม่สูงมากสามารถเพาะเลี้ยงในครัวเรือนได้ง่าย ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด
กลับขึ้นด้านบน