โอลิมปิก..ตลาดแห่งความครบครัน, การประเมินโอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในกัมพูชา

โอลิมปิก..ตลาดแห่งความครบครัน, การประเมินโอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในกัมพูชา

AEC Business Class รู้ทันเออีซี ออกอากาศ 22 ก.ย. 59
164

แทบทุกพื้นที่ในพนมเปญเต็มไปด้วยการค้าที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป กับตลาดโอลิมปิก ตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับปีที่กัมพูชาเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ โดดเด่นในเรื่องความหลากหลาย หากได้ลองสัมผัสจะได้รู้ว่าผู้คนที่นี่ใกล้ชิดกับตลาดมากกว่าห้างสรรพสินค้า

" การวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนของราชอาณาจักรกัมพูชา "

จุดแข็ง (Strengths)

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เชื่อมโยงกับไทย สปป.ลาว และเวียดนาม มีทรัพยากรธรรมชาติและแร่ ธาตุอุดมสมบูรณ์ มีอัตราค่าจ้างแรงงานต่ำและมีแรงงานจำนวนมาก รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนได้ค่อนข้างเสรี ชาวกัมพูชาในบางจังหวัดพูดภาษาไทยได้และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนไทย

จุดอ่อน (Weaknesses)

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะรวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ ระบบการเงิน การธนาคาร ยังขาดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ

ติดตามชมรายการ AEC Business Class รู้ทันเออีซี ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.30 - 12.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

มูลค่าเพิ่มเสริมคุณค่าสินค้าขแมร์, ความเคลื่อนไหวสถานการณ์ข้าวในกัมพูชา
มูลค่าเพิ่มเสริมคุณค่าสินค้าขแมร์, ความเคลื่อนไหวสถานการณ์ข้าวในกัมพูชา
5 ต.ค. 59
อสังหา..โอกาสแห่งการจับจอง, เขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชา
อสังหา..โอกาสแห่งการจับจอง, เขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชา
4 ต.ค. 59
รอยต่อของวัฒนธรรมแห่งเมืองใหญ่, สินค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นในกัมพูชา
รอยต่อของวัฒนธรรมแห่งเมืองใหญ่, สินค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นในกัมพูชา
3 ต.ค. 59
พซาร์ทะไม สมบูรณ์แห่งทรัพยากร, อุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าสนใจลงทุนในกัมพูชา
พซาร์ทะไม สมบูรณ์แห่งทรัพยากร, อุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าสนใจลงทุนในกัมพูชา
30 ก.ย. 59
พนมเปญ...โอกาสธุรกิจบริการ, การค้าโดยรวมระหว่างไทย - กัมพูชา
พนมเปญ...โอกาสธุรกิจบริการ, การค้าโดยรวมระหว่างไทย - กัมพูชา
29 ก.ย. 59
ธุรกิจเฉพาะทาง รวมทุกอย่างบนทางเท้า, โอกาสสินค้าไทยในตลาดกัมพูชา
ธุรกิจเฉพาะทาง รวมทุกอย่างบนทางเท้า, โอกาสสินค้าไทยในตลาดกัมพูชา
28 ก.ย. 59
ตลาดโอรัสเซย ตลาดกลางแห่งพนมเปญ, รูปแบบการลงทุนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในกัมพูชา
ตลาดโอรัสเซย ตลาดกลางแห่งพนมเปญ, รูปแบบการลงทุนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในกัมพูชา
27 ก.ย. 59
การศึกษา...อนาคตที่เลือกได้, กัมพูชาฐานการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า
การศึกษา...อนาคตที่เลือกได้, กัมพูชาฐานการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า
26 ก.ย. 59
ตลาดโอลิมปิก สุดยอดการผลิตสิ่งทอ, อุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าลงทุนในกัมพูชา
ตลาดโอลิมปิก สุดยอดการผลิตสิ่งทอ, อุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าลงทุนในกัมพูชา
23 ก.ย. 59
โอลิมปิก..ตลาดแห่งความครบครัน, การประเมินโอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในกัมพูชา
โอลิมปิก..ตลาดแห่งความครบครัน, การประเมินโอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในกัมพูชา
22 ก.ย. 59
ตลาดรัสเซีย มหัศจรรย์แห่งความหลากหลาย, ระบบการเก็บภาษีในกัมพูชา
ตลาดรัสเซีย มหัศจรรย์แห่งความหลากหลาย, ระบบการเก็บภาษีในกัมพูชา
21 ก.ย. 59
บาดแผลแห่งความคิด.. ชีวิตในตวลสแลง, กัมพูชาเปิดเสรีทางการตลาด
บาดแผลแห่งความคิด.. ชีวิตในตวลสแลง, กัมพูชาเปิดเสรีทางการตลาด
20 ก.ย. 59
พนมเปญ..ตะวันตกพบตะวันออก, โอกาสและอุปสรรคเรื่องการลงทุนในกัมพูชา
พนมเปญ..ตะวันตกพบตะวันออก, โอกาสและอุปสรรคเรื่องการลงทุนในกัมพูชา
19 ก.ย. 59
พนมเปญเมืองหลวงแห่งกัมพูชา, เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา
พนมเปญเมืองหลวงแห่งกัมพูชา, เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา
16 ก.ย. 59
ถนนอาเซียน ถนนเศรษฐกิจใหม่แห่ง สปป.ลาว, สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน สปป.ลาว
ถนนอาเซียน ถนนเศรษฐกิจใหม่แห่ง สปป.ลาว, สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน สปป.ลาว
15 ก.ย. 59
ร้านกาแฟในเมืองลาว, ลาวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ร้านกาแฟในเมืองลาว, ลาวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
14 ก.ย. 59
ศาสนาสถานสืบประเพณี, ข้อพิจารณาการค้าระหว่างไทย กับ สปป.ลาว
ศาสนาสถานสืบประเพณี, ข้อพิจารณาการค้าระหว่างไทย กับ สปป.ลาว
13 ก.ย. 59
ความขัดแย้งแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ, จุดแข็งของสปป.ลาว
ความขัดแย้งแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ, จุดแข็งของสปป.ลาว
12 ก.ย. 59
ซันเจียง จีนในเมืองลาว, ค้าขายแดนลาวทะลุ 2 แสนล้าน
ซันเจียง จีนในเมืองลาว, ค้าขายแดนลาวทะลุ 2 แสนล้าน
9 ก.ย. 59

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

AEC Inside :  ธุรกิจเฉพาะทาง รวมทุกอย่างบนทางเท้า
AEC Inside : ธุรกิจเฉพาะทาง รวมทุกอย่างบนทางเท้า
28 ก.ย. 59
AEC Movement : โอกาสสินค้าไทยในตลาดกัมพูชา
AEC Movement : โอกาสสินค้าไทยในตลาดกัมพูชา
28 ก.ย. 59
AEC Inside : ตลาดโอรัสเซย ตลาดกลางแห่งพนมเปญ
AEC Inside : ตลาดโอรัสเซย ตลาดกลางแห่งพนมเปญ
27 ก.ย. 59
AEC Movement : รูปแบบการลงทุนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในกัมพูชา (27 ก.ย. 59)
AEC Movement : รูปแบบการลงทุนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในกัมพูชา (27 ก.ย. 59)
27 ก.ย. 59
AEC Movement :  กัมพูชาฐานการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า
AEC Movement : กัมพูชาฐานการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า
26 ก.ย. 59
AEC Inside : การศึกษา...อนาคตที่เลือกได้
AEC Inside : การศึกษา...อนาคตที่เลือกได้
26 ก.ย. 59
AEC Inside : ตลาดโอลิมปิก สุดยอดการผลิตสิ่งทอ
AEC Inside : ตลาดโอลิมปิก สุดยอดการผลิตสิ่งทอ
23 ก.ย. 59
AEC Movement : อุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าลงทุนในกัมพูชา
AEC Movement : อุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าลงทุนในกัมพูชา
23 ก.ย. 59
AEC Movement : การประเมินโอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในกัมพูชา
AEC Movement : การประเมินโอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในกัมพูชา
22 ก.ย. 59
AEC Inside : โอลิมปิก..ตลาดแห่งความครบครัน
AEC Inside : โอลิมปิก..ตลาดแห่งความครบครัน
22 ก.ย. 59
AEC Inside : ตลาดรัสเซีย มหัศจรรย์แห่งความหลากหลาย
AEC Inside : ตลาดรัสเซีย มหัศจรรย์แห่งความหลากหลาย
21 ก.ย. 59
AEC Inside : บาดแผลแห่งความคิด.. ชีวิตในตวลสแลง
AEC Inside : บาดแผลแห่งความคิด.. ชีวิตในตวลสแลง
20 ก.ย. 59
AEC Movement : กัมพูชาเปิดเสรีทางการตลาด
AEC Movement : กัมพูชาเปิดเสรีทางการตลาด
20 ก.ย. 59
เกมคลื่นสมอง เพิ่มสมาธิในเด็ก
เกมคลื่นสมอง เพิ่มสมาธิในเด็ก
20 ก.ย. 59
AEC Inside : พนมเปญ..ตะวันตกพบตะวันออก
AEC Inside : พนมเปญ..ตะวันตกพบตะวันออก
19 ก.ย. 59
Aec Movement : โอกาสและอุปสรรคเรื่องการลงทุนในกัมพูชา
Aec Movement : โอกาสและอุปสรรคเรื่องการลงทุนในกัมพูชา
19 ก.ย. 59
AEC Movement : เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา
AEC Movement : เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา
16 ก.ย. 59
AEC Inside : พนมเปญเมืองหลวงแห่งกัมพูชา
AEC Inside : พนมเปญเมืองหลวงแห่งกัมพูชา
16 ก.ย. 59
AEC Movement : สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน สปป.ลาว
AEC Movement : สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน สปป.ลาว
15 ก.ย. 59
กลับขึ้นด้านบน