ThaiPBS VODhttp://program.thaipbs.or.th494282017-12-12 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสพล.อ.ประวิตร ยังไม่เขียนคำชี้แจง ป.ป.ช.12 ธ.ค. 256011:02 - 10:52http://program.thaipbs.or.th/watch/w8oBKyw8oBKyThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QdYndEUMmQvF/playlist.m3u8<p>วันนี้ จะมีความชัดเจนกรณีที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สวมใส่แหวนเพชรและนาฬิกา ในวันถ่ายภาพรวม ครม. จากที่ก่อนหน้านี้ ป.ป.ช. เตรียมตรวจสอบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <a href="http://news.thaipbs.or.th/content/268437">http://news.thaipbs.or.th/content/268437</a></p>31