ThaiPBS VODhttp://program.thaipbs.or.th544622018-04-02 12:30:00qoderไทยบันเทิงหัวใจในลายผ้า : ผ้าด้นมือลายข้าวสารโดยกลุ่มแม่บ้านออนใต้2 เม.ย. 256115:45 - 02:37http://program.thaipbs.or.th/watch/stbntvstbntvThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/Qo36KeXNSNdl/playlist.m3u8<p>การผลิตผ้าพื้นถิ่นลายเดิมซ้ำ ๆ เคยทำให้ตลาดผ้าอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซบเซา และช่างทอจากตำบลออนใต้ มือวางอันดับต้นในการผลิต ต้องวางมือจากงานผ้า หันไปทำการเกษตรเลี้ยงตัว หากกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ช่างผ้าในตำบลได้ริเริ่มสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ ๆ เช่น ผ้าลายข้าวสาร สร้างเอกลักษณ์ของตัวเอง ทำให้งานผ้าในออนใต้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ติดตามจากหัวใจในลายผ้า</p> <p>ติดตามชมรายการไทยบันเทิง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.30 - 13.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/ArtandCultureThaiPBS">www.thaipbs.or.th/ArtandCultureThaiPBS</a></p>59