ThaiPBS VODhttp://program.thaipbs.or.th767242019-07-19 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอส​ลงทุนทำกิน : ก.พลังงานเตรียมมาตรการลดภาระประชาชน19 ก.ค. 256210:57 - 17:26http://program.thaipbs.or.th/watch/GDHKaqGDHKaqThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RWdX4fMYLzxs/playlist.m3u8<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยืนยันว่า นโยบายการดูแลพลังงานจะเน้นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน การดูแลราคาไม่ให้เป็นภาระของประชาชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเอาพลังงานชุมชนเข้ามาสร้างรายได้ โดยบอกว่าจะต้องดูโครงสร้างพลังงานทั้งหมดว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ราคาพลังงานกระทบกับประชาชน ควบคู่กับสถานการณ์ราคาพลังงานในปัจจุบัน ต่อด้วยประเด็น ส.อ.ท.ยื่นสมุดปกขาว แนะออกมาตรการกระตุ้นศก.ด่วน, ไทยอาจเริ่มใช้ระบบยืนยันตัวตนผ่านบล็อกเชนส์ปลายปีนี้ และ "ร้านค้าเคลื่อนที่" ขยายตัวสวนทางเศรษฐกิจ<br></p> <p>ติดตามชมรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 - 08.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS">www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS</a></p>7