ThaiPBS VODhttp://program.thaipbs.or.th380722017-02-23 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสสายสืบเจาะตลาด : สืบราคาขนมถ้วย วิสาหกิจชุมชน จ.สระแก้ว23 ก.พ. 256008:41 - 00:01http://program.thaipbs.or.th/watch/2YmUtW2YmUtWThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QC0xWXefV8Ha/playlist.m3u8หลายปีที่ผ่านมา เราได้เห็นภาพของ SME หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เป็นกลไกสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา อย่างในบ้านเรา สายสืบตุลย์ จะพาไปไปดู การทำขนมถ้วย ที่จังหวัดสระแก้ว เขามีวิธีทำกันอย่างไร จนได้เป็น ธุรกิจ SME48