ThaiPBS VODhttp://program.thaipbs.or.th385642016-06-18 16:30:00qoderทั่วถิ่นแดนไทยประเพณีแห่งวิถีไทยอีสาน งานบุญบั้งไฟ สืบสานหัวใจแห่งศรัทธา จ.ยโสธร18 มิ.ย. 255914:30http://program.thaipbs.or.th/tuathin/episodes/38564http://program.thaipbs.or.th/watch/Bv4WFu<p>ความศรัทธา ความเชื่อ จากคนรุ่นเก่า ส่วนหนึ่งมาจากวิถีประจำวันที่เราต้องดำเนินหรือใช้ชีวิต งานบุญประเพณีในแต่ละถิ่นแต่ละที่จึงมีความหมาย มีความสำคัญกับท้องถิ่นนั้นๆ ดังเช่นทางภาคอีสานมีงานบุญที่สำคัญในช่วงเดือนหก เป็นการขอน้ำ ขอฝน เพื่อให้ให้การทำเกษตรกรรมมีผลผลิตที่ดี มีความสมบูรณ์หนึ่งในประเพณีที่มีความหมายนั้นคือ <strong>"ประเพณีบุญบั้งไฟ"</strong> </p><p>ซึ่งเป็นงานประเพณีที่มีสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ยิ่งปัจจุบันการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟก็ยังคงมีให้เห็นอยู่มาก ถึงแม้ความสำคัญในการแห่บั้งไฟ หรือ การจัดงานจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่เราจะเห็นอีกหลายที่ที่ยังดำเนินสืบสานงานบั้งไฟอย่างสวยงามไว้ </p><p>อย่างจังหวัดยโสธร ก็เป็นจังหวัดใหญ่ที่มีการอนุรักษ์งานบั้งไฟทั้งแบบสวยงามและเป็นแบบดั้งเดิมเอาไว้ ครั้งนี้ทั่วถิ่นแดนไทยขอพาไปรู้จักกับประเพณีแห่งวิถีไทยอีสานงานบั้งไฟของบ้านหัวเมือง<strong> อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร </strong>ที่นี่จะทำให้เราเข้าใจ และรู้จักกับบั้งไฟมากขึ้น </p><p><strong>ติดตามชมได้ในรายการทั่วถิ่นแดนไทย ตอน ประเพณีแห่งวิถีไทยอีสาน งานบุญบั้งไฟ สืบสานหัวใจแห่งศรัทธา จ.ยโสธร วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายนนี้ เวลา 16.30 -17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>