ThaiPBS VODhttp://program.thaipbs.or.th416282016-11-14 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสประเด็นข่าว (14 พ.ย. 59)14 พ.ย. 255909:29http://program.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS/episodes/41628http://program.thaipbs.or.th/watch/JwiK0w<p><strong>ข่าววันใหม่ ไทยพีบีเอส ประจำวันจันทร์ที่ 14 พ.ย. 59</strong></p><p><strong>ฟิตไปด้วยกัน : วิ่งส่งต่อพลัง</strong><br>คุณหนึ่ง สรัญ ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ มีต้นทุนทางสุขภาพติดลบ เนื่องจากเคยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อรักษาจนหาย คุณหมอบอกว่า การฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงเป็นหน้าที่ของคนไข้ ทำให้คุณหนึ่งเริ่มออกกำลังกายด้วยการวิ่ง และเล่นกีฬาหลายประเภท จนถึงไตรกีฬาในปัจจุบัน และยังชวนคนรอบๆ ตัว ภรรยา ลูก เพื่อน และพนักงานในบริษัทของตัวเอง มาออกกำลังกายด้วย เพื่อให้คนรอบข้างมีสุขภาพดี มีความสุข</p><hr><p><strong>โรงเรียนพระดาบส..โอกาสแห่งชีวิต</strong><br>ด้วยทรงตระหนักถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจำนวนมาก ขาดแคลนทั้งทุนทรัพย์ ขาดโอกาสการศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานกำเนิดโครงการพระดาบสในปี 2519 และจัดตั้งเป็นโรงเรียนที่ช่วยนำทางสร้างอาชีพให้พสกนิกร ตลอด 40 ปี</p><hr><p><strong>พระบิดาแห่งโคนมไทย</strong><br>อาชีพการเลี้ยงโคนม เป็นอาชีพพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรไทยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ส่งเสริมให้คนไทยรู้จักการบริโภคนม และทำให้อุตสาหกรรมนมในประเทศขยายตัวต่อเนื่อง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกิจการโคนมไทย จึงได้รับการน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาว่า "พระบิดาแห่งการโคนมไทย"</p><hr><p><strong>108 สุขภาพ : "เรือเวชพาหน์" หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน</strong><br>เรื่องความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของพสกนิกรไทย เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยมาโดยตลอด เพราะถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ทุกครั้งที่พระองค์ เสด็จพระราชดำเนินไปที่ต่างๆ นอกจากให้หน่วยแพทย์อาสาที่ติดตามไปด้วย ได้ตรวจรักษาผู้ป่วยในพื้นที่แล้ว ในอดีตประชาชนที่อาศัยริมน้ำเจ้าพระยา ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่าน ที่พระราชทานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางน้ำด้วย</p><hr><p><strong>กองทัพอากาศกับการสนองโครงการพระราชดำริฝนหลวง</strong><br>เนื่องในโอกาสวันพระบิดาเเห่งฝนหลวง ทางกองทัพอากาศมีการจัดพิธีเทิดพระเกียรติ "มหาราชา พระบิดาเเห่งฝนหลวง" โดยทางกองทัพอากาศ ได้เข้ามารับสนองพระราชดำริในโครงการฝนหลวงอย่างจริงจัง ตั้งเเต่ พ.ศ.2515 ซึ่งโครงการพระราชดำริฝนหลวงนี้ เป็นโครงการที่ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งประสบปัญหาขาดเเคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เเละใช้ในการเกษตรอันเนื่องมาจากปัญหาภัยเเล้ง</p><hr><p><strong>เสียงบันทึกความทรงจำจากพ่อถึงคนตาบอด</strong><br>พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระเมตตาและให้ความสำคัญกับพสกนิกรของพระองค์ทุกคน สำหรับคนตาบอด ครั้งหนึ่งพระองค์ได้พระราชนิพนธ์ บทเพลงยิ้มสู้ และพระราชทานให้กับโรงเรียนคนตาบอดกรุงเทพ ซึ่งเปรียบเสมือนการพระราชทานเพลงนี้ให้กับคนตาบอดทุกคน นอกจากเนื้อหาของเพลงจะหนุนเสริมกำลังใจให้คนที่รู้สึกท้อแท้ เพลงยิ้มสู้ ยังเป็นบันทึกแห่งความทรงจำที่ทำให้คนตาบอดสามารถสัมผัสถึงพระองค์ได้ใกล้ที่สุด</p><hr><p><strong>ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ</strong><br>ในอดีตเกษตรกร ไม่มีโคกระบือเป็นของตนเอง จึงต้องเช่าในราคาที่แพงมาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแก้ปัญหานี้ โดยมีพระราชดำริให้ก่อตั้งธนาคารโคกระบือ เพื่อให้เกษตรกรได้เช่ายืมกว่า 37 ปี ของโครงการนี้ ได้ช่วยเหลือเกษตรกรให้หลุดพ้นจากวงจรการเช่าโคกระบือในราคาแพง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และปัจจุบันแม้ว่าการใช้แรงงานในภาคการเกษตรจะเปลี่ยนไป แต่โครงการก็ยังคงสานต่อพระราชปณิธาน คือ การทำให้เกษตรกร มีอาชีพและรายได้ จากการพึ่งพาตนเอง</p><hr><p><strong>"ซูเปอร์ฟูลมูน" คืนวันลอยกระทง</strong><br>ประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ กำหนดให้วันเพ็ญ หรือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันเทศกาลลอยกระทง ซึ่งในปี 2559 ก็ตรงกับวันนี้พอดี ซึ่งนอกจากการลอยกระทงตามความเชื่อแล้ว วันนี้ยังเป็นวันที่มีปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์ ที่เรียกว่า "ซูเปอร์ฟูลมูน" ที่จะมีโอกาสเห็นพระจันทร์กลมโตสวยงามสว่างยามค่ำคืนในวันลอยกระทง โดยคนไทยทั้งประเทศจะมีโอกาสเห็นปรากฏการณ์ซูเปอร์มูน ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ที่ดวงจันทร์โคจรใกล้โลกสุดในรอบ 68 ปี</p><hr><p><strong>มองประชาธิปไตยในสายตาชาวอเมริกันหลังเหตุประท้วง</strong><br>เมื่อภาพประชาชนอเมริกันออกมาประท้วง ไม่ยอมรับนายโดนัลด์ ทรัมพ์ เป็นประธานาธิบดี ในหลายเมืองทั่วประเทศ เผยแพร่สู่สายตาชาวโลก ทำให้มีผู้ตั้งคำถามต่อความเป็นประชาธิปไตยในสหรัฐฯ ประเทศที่ถือได้ว่ามีสิทธิและเสรีภาพมากที่สุดในโลก คุณสุภาพร เอ็ลเดรจ สอบถามความเห็นจากคนอเมริกันทั้งฝ่ายที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันถึงเรื่องนี้</p><hr><p><strong>Happy Money : ลงทุนอสังหาฯ..เสี่ยงแค่ไหน</strong><br>หลายคนที่มีเงินออม แต่ไม่อยากฝากเงินไว้กับธนาคาร เพราะผลตอบแทนต่ำเกินไป การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น การซื้อบ้าน หรือ คอนโดมีเนียม จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่ต้องไม่ลืมว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง แต่จะเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน</p><hr><p><strong>ติดตามรายการ "วันใหม่ ไทยพีบีเอส" ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 - 08.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง </strong><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>