ThaiPBS VODhttp://program.thaipbs.or.th585942019-01-31 20:20:00qoderตอบโจทย์"เกาะติด" วิกฤต "ฝุ่นพิษ" ตลบเมือง31 ม.ค. 256216:39http://program.thaipbs.or.th/TobJote/episodes/58594http://program.thaipbs.or.th/watch/MHGHbM<p>ผู้ดำเนินรายการ วราวิทย์ ฉิมมณี</p><p>ผู้ร่วมรายการ<br></p><ul><li><strong>ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ </strong>ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li></ul><p>ร่วมสนทนาประเด็น</p><p>- สถานการณ์ฝุ่นละอองในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งยังอยู่ในขั้นวิกฤต </p><p><strong>ติดตามชมรายการตอบโจทย์ วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 20.20 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbd.or.th/Live"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><br></p>