ThaiPBS VODhttp://program.thaipbs.or.th519882018-04-01 16:30:00qoderSpirit of Asiaโมซัมบิก เวลคัมทูแอฟริกา1 เม.ย. 256123:19http://program.thaipbs.or.th/SpiritofAsia/episodes/51988http://program.thaipbs.or.th/watch/naOlc8<p>โมซัมบิก ประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่ติดกับมหาสมุทรอินเดีย เป็นประเทศที่ชาวโลกกำลังให้ความสนใจเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายทางธรรมชาติให้ได้สัมผัส และวัฒนธรรมแบบแอฟริกาในแบบโมซัมบิกที่เป็นเอกลักษณ์ โมซัมบิกถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในไข่มุกของการท่องเที่ยวในมหาสมุทรอินเดีย ที่เชื่อมต่อแอฟริกากับเอเชียเข้าด้วยกัน</p><p> ประชากรส่วนมากของโมซัมบิกยังคงเป็นเกษตรกรโดยใช้วิธีการเกษตรแบบดั้งเดิม ภาพของประชากรที่ยังใช้ชีวิตแบบพึ่งพิงโดยธรรมชาติจึงมีให้เห็นแม้กระทั่งในบริเวณเมืองหลวงของประเทศอย่างกรุงมาปูโต ที่เป็นที่ตั้งของเขตรักษาธรรมชาติแห่งกรุงมาปูโต แหล่งอาศัยและทำมาหากินของคนและสัตว์ วิถีชีวิตของชาวประมงที่ยังหาสัตว์น้ำแบบดั้งเดิม ไม่เน้นพึ่งพิงเทคโนโลยีทันสมัย ในบริเวณใกล้เมืองหลวงยังคงมีอยู่ที่นี่ นอกจากนี้ โมซัมบิกยังเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานรัฐบาลไทยได้ทำงานเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทำเกษตรจากเมืองไทย พยายามให้โมซัมบิกได้พัฒนาตัวเองจากการเกษตรดั้งเดิมแบบที่เคยเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาทางทางการศึกษาให้เด็กในท้องถิ่น และโครงการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลานิลที่ได้รับพันธุ์ปลาจากประเทศไทย ที่ในปัจจุบันกำลังพัฒนาสายพันธุ์ให้กลายเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชาวโมซัมบิกในอนาคต เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาแล้วในอดีต </p><p><strong>ติดตามชมรายการ Spirit of Asia ตอน โมซัมบิก เวลคัมทูแอฟริกา <span class="redactor-invisible-space">วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 16.30 – 17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/live</a></span></strong><strong></strong><br></p>