ThaiPBS VODhttp://program.thaipbs.or.th446242017-04-09 16:30:00qoderSpirit of Asiaชีวิตในพระประสงค์ของเทพเจ้า9 เม.ย. 256011:22http://program.thaipbs.or.th/SpiritofAsia/episodes/44624http://program.thaipbs.or.th/watch/rJ4C5q<p style="text-align: center;">ตามติดชีวิตผู้สูงวัย ในประเทศเนปาลกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของผู้คน หลายช่วงอายุในครอบครัว ความน่าสนใจของพิธีกรรม และการจัดงานเฉลิมฉลองเกี่ยวกับช่วงวัยต่างๆ ในหุบเขากาฐมัณฑุ</p><p> สำหรับชาวเนวาร์ จะมีพิธีกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในงานฉลองผู้สูงอายุ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ครั้งตามรอบอายุ ในครั้งที่ 3 เรียกว่า Devratha Rohan เชื่อว่าเมื่ออายุ 88 ปี 8 เดือน 8 วัน หลังจากการแห่รอบเมืองและกลับมาจากการไปสักการะวัดสำคัญๆ ในชุมชนแล้ว บุคคลนี้จะเปรียบดังเทพองค์หนึ่ง</p><p> นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมอื่นๆ เช่น การบูชาน้องชาย และการบูชาตนเอง เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในครอบครัว และแสดงออกซึ่งการเคารพในตนเอง และพิธีกรรมสุดท้ายของช่วงชีวิต คือพิธีเกี่ยวกับความตาย ที่ปศุปตินาถ ที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายในวาระสุดท้ายของชีวิต</p><p><strong>ติดตามชมรายการ Spirit of Asia ตอน ชีวิตในพระประสงค์ของเทพเจ้า วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 16.30 – 17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/live</a></strong><strong></strong><br></p>