ThaiPBS VODhttp://program.thaipbs.or.th261352015-05-17 16:30:00qoderSpirit of Asiaเทพเจ้า จิตวิญญาณและชีวิตที่รวมเป็นหนึ่ง17 พ.ค. 255816:00http://program.thaipbs.or.th/SpiritofAsia/episodes/26135http://program.thaipbs.or.th/watch/gLpR52<p><em>แม้ว่าจะได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอินเดีย แต่หากมองให้ลึกซึ้งจะพบว่าความเป็นฮินดูแบบบาหลีนั้น มีทั้งความเหมือนและแตกต่างจากอินเดีย ทั้งนี้จะมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมและประเพณีเฉพาะถิ่นมาประกอบในส่วนหนึ่ง</em></p><p>วันหนึ่งๆ ชาวบ้านจะต้องทำกระทงบูชาเกือบ 100 ชิ้น เพื่อสักการะเทพเจ้าทั้งในบริเวณบ้านและนอกบ้าน พวกเขาจะขอบคุณเทพเจ้าสำหรับการประทานความร่มเย็นและราบรื่นให้แก่ชีวิต อีกนัยหนึ่ง การทำ <strong>"ชานังซารี" </strong>นั้นถือเป็นการอุทิศตนต่อเทพเจ้า เพราะต้องใช้ทั้งเวลาและความพยายามในการทำเครื่องบูชาเหล่านี้ ในส่วนการวางแผนผังบ้านของชาวบาหลี จะมีส่วนประกอบหลักอยู่ 2 ส่วน คือ พื้นที่อาศัยของมนุษย์ และ ส่วนของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นไปตามคติความเชื่อเรื่องกฏแห่งจักรวาล ศาสนา และตามหลักพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์</p><p><strong>ติดตามชมรายการ Spirit of Asia ตอน เทพเจ้า จิตวิญญาณและชีวิตที่รวมเป็นหนึ่ง วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.30 – 17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live" target="_blank" title="ชมสด"><strong>www.thaipbs.or.th/live</strong></a></p>