ThaiPBS VODhttp://program.thaipbs.or.th307502014-11-29 17:00:16qoderรู้สู้ภัย Don't Panicปัญหากัดเซาะชายฝั่งอาเซียน29 พ.ย. 255717:00http://program.thaipbs.or.th/Rusuphai/episodes/30750http://program.thaipbs.or.th/watch/KbOyQ6 ชายหาดสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา กำลังประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง เช่นเดียวกับชายหาดโคลนอยู่ในประเทศกัมพูชา จำนวนมาก การแก้ปัญหาในขณะนี้ค่อนข้างลำบาก และปัญหานี้เป็นปัญหาร่วมกันระหว่าง 3 ประเทศที่มีชายหาดยาวติดต่อกันในอ่าวไทย ได้แก่ ไทย กัมพูชา เวียดนาม ดีงนั้นชุมชนที่อยู่ในชายฝั่งในลักษณะนี้จึงมาพูดคุยกัน เพื่อหาทางแก้ปัญหานี้ร่วมกัน ติดตามชมรายการรู้สู้ภัยพิบัติ  วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 57   เวลา 17.05 - 17.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live