ThaiPBS VODhttp://program.thaipbs.or.th555422018-09-16 13:00:00qoderภูมิภาค 3.0ห้องเรียนวิชาชีวิต16 ก.ย. 256116:19http://program.thaipbs.or.th/Region/episodes/55542http://program.thaipbs.or.th/watch/1TaaqE<p><strong><em>ทุกที่มีความต่าง ทำให้เด็ก ๆ เติบโตและใช้ชีวิตในทิศทางที่หลากหลาย ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ชวนดูการจัดการศึกษา ที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับชุมชนท้องถิ่น จาก 3 จังหวัด 3 ภูมิภาค 3 ชาติพันธุ์</em></strong></p><p>เริ่มต้นกับ การศึกษาบนพื้นที่ทรัพยากรของชุมชน ป่า ไร่นา ทุกพื้นที่สามารถจัดสรรให้เรียนรู้ได้ทั้งหมด กับกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอที่บ้านมอวาคี อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ต่อด้วยกลุ่มชาติพันธุ์กูย โรงเรียนบ้านสดำ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ที่มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้ากับวิถีชีวิตของพวกเขามากขึ้น จากนั้นปิดท้ายกันที่โรงเรียนเกาะอาดัง อ.เมือง จ.สตูล กับกลุ่มชาติพันธุ์อูรักลาโว้ย ที่จัดการศึกษาให้ร่วมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นตนเอง</p><p><strong>ติดตามได้ในรายการภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>