ThaiPBS VODhttp://program.thaipbs.or.th299772015-09-07 20:00:43qoderเปิดปมPDP2015 การกลับมาของถ่านหิน7 ก.ย. 255820:00http://program.thaipbs.or.th/PerdPom/episodes/29977http://program.thaipbs.or.th/watch/84ZGOcแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ.2558-2579 หรือ แผนPDP2015 ระบุว่าประเทศไทยจะเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าจาก 34,000 เมกะวัตต์ขึ้นเป็น 70,000 เมกะวัตต์ หรือกว่า 2 เท่าตัวภายในระยะเวลา 20 ปีโดยร้อยละ 25 ของการผลิตจะใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินนำเข้าแผนดังกล่าวทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าโรงไฟฟ้าที่จะสร้างเพิ่มอีกกว่า 30 โรงมีความจำเป็นหรือไม่ และ ทำไมต้องใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน หากเราทุกคนต้องจ่ายค่าไฟ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวติดตามชมรายการเปิดปม ตอน PDP2015 การกลับมาของถ่านหิน วันจันทร์ที่ 7 กันยายนนี้ เวลา 20.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live