ThaiPBS VODhttp://program.thaipbs.or.th260322015-08-10 17:00:35qoderNature Spy สายลับธรรมชาติสายลับสองอ่าง 110 ส.ค. 255817:00http://program.thaipbs.or.th/NatureSpy/episodes/26032http://program.thaipbs.or.th/watch/FJRaxVในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ตั้งอยู่ในตำบลเกาะเต่า มีความจุน้ำ 20.5 ล้านลูกบาศก์เมตร  น้ำในอ่างไหลมาจากเทือกเขาบรรทัดและจะไหลผ่านคลองป่าพะยอม ปลายทางสู่ทะเลน้อย  ด้วยสภาพที่เป็นอ่างไม่ใหญ่มากนัก ประกอบกับมีภูเขาและพื้นที่ป่าลอมรอบทำให้ช่วงหน้าแล้ง น้ำที่ไหลลงมาจากต้นน้ำ จะพัดพาเอาใบไม้และตะกอนต่างๆลงมาด้วย ซึ่งจะมารวมตัวและทับถมในอ่างเก็บน้ำเป็นเวลานาน ทำให้น้ำนิ่ง เกิดตะกอน และมีกลิ่นNature Spy สายลับธรรมชาติ ตอน สายลับสองอ่าง 1 มีน้องๆ จากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ที่จะมาร่วมมือกันตรวจสุขภาพของลำน้ำป่าพะยอม และมีพี่แจงจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช  คอยแนะนำกระบวนการเรียนรู้วิธีการตรวจสายน้ำในครั้งนี้  นอกจากสำรวจน้ำในอ่างเก็บน้ำป่าพะยอมแล้ว ต่อด้วยพื้นที่ลำน้ำ ที่ศูนย์การเรียนรู้ ร้อยหวันพันธุ์ป่า ที่อยู่ใต้อ่างเก็บน้ำป่าพะยอมประมาณ 1 กิโลเมตร และฝายกั้นน้ำบ้านพร้าว ซึ่งฝายนี้ห่างจากอ่างเก็บน้ำประมาณ 15 กิโลเมตรมาติดตามความสนุกของการสำรวจลำน้ำของเด็กๆ ที่สามารถบอกสภาพของลำน้ำ โดยมีสัตว์เล็กน้ำจืด เป็นตัวชี้วัด ได้ในรายการ Nature Spy สายลับธรรมชาติ ตอน สายลับสองอ่าง 1 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 17.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live