ThaiPBS VODhttp://program.thaipbs.or.th302452012-07-04 22:00:34qoderพื้นที่ชีวิตสรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียว4 ก.ค. 255522:00http://program.thaipbs.or.th/Life/episodes/30245http://program.thaipbs.or.th/watch เมื่อประเทศไทยเดินหน้าเข้าสู่การพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบในทุกๆ ด้าน สิ่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือระบบนิเวศ ในยุคที่ทรัพยากรธรรมชาติมีไม่มากพอเช่นในอดีต การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงมักถูกคัดค้านจากนักอนุรักษ์ส่วนหนึ่ง ซึ่งมองว่า สรรพสิ่งทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียว การที่เราทำลายธรรมชาติ สักวันหนึ่ง ผลนั้นจะกลับมาหาส่งผลต่อมนุษย์เอง ติดตามการเดินทางในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ พื้นที่ที่รัฐบาลพึ่งอนุมัติให้มีการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ ค้นหาความสำคัญของผืนป่า พูดคุยกับนักอนุรักษ์ ผู้ถูกสังคมกล่าวหาว่าเป็นตัวขัดขวางการพัฒนา แท้จริงแล้ว พวกเขามีแนวคิดอย่างไร การพัฒนากับการอนุรักษ์ไปด้วยกันได้หรือไม่  ติดตามรายการพื้นที่ชีวิต ตอน สรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียว  วันพุธที่ 4 กรกฎาคม  2555 เวลา 22.00 น.  และรับชมออนไลน์ได้ที่ www.thaipbs.or.th/live