ThaiPBS VODhttp://program.thaipbs.or.th614562019-06-15 06:18:00qoderซีรีส์จีน หวงเฟยหง นักสู้คู่คุณธรรมThe Legend of Huang Fei Hong : ตอนที่ 1815 มิ.ย. 256219:07http://program.thaipbs.or.th/HuangFeiHong/episodes/61456http://program.thaipbs.or.th/watch<p><strong>***ซีรีส์จีน หวงเฟยหง นักสู้คู่คุณธรรม ตอนที่ 18 รับชมได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 ก.ค. 62 ทางเว็บไซต์ <a href="http://www.thaipbs.or.th/HuangFeiHong">www.thaipbs.or.th/HuangFeiHong</a> <strong><strong><strong><strong>เฉพาะในประเทศไทย</strong></strong>เท่านั้น</strong></strong>***</strong></p><p><strong>ตอนที่ 18</strong></p><p>หวงเฟยหงพาไจ่จื้อกลับมาอยู่ที่บ้านด้วย ด้านหลิ่วหัวเซิงซึ่งเป็นสายลับก็พยายามเค้นความลับจากไจ่จื้อ โดยการเล่านิทานเรื่องจอมยุทธ์หน้ากากลิงเหล็กให้ไจ่จื้อฟัง ผู้ตรวจการถง, หัวหน้านายอำเภอกว่างโจว หัวเหม่ยถูรับสินบนจากพวกญี่ปุ่นจึงออกคำสั่งให้จับลิงเหล็กให้ได้ เพื่อที่จะให้โรงฝิ่นดำเนินกิจการต่อไป พร้อมทั้งขอตัวไช่ซันเหยี่ยน มือปราบมือหนึ่งจากปักกิ่งให้มาช่วยจับลิงเหล็กด้วย</p><p><strong>ติดตามชมซีรีส์จีน หวงเฟยหง นักสู้คู่คุณธรรม (The Legend of Huang Fei Hong) ตั้งแต่วันนี้ - 21 ก.ค. 62 ทางเว็บไซต์ <a href="http://www.thaipbs.or.th/HuangFeiHong">www.thaipbs.or.th/HuangFeiHong</a> เท่านั้น</strong></p>ซีรีส์จีน หวงเฟยหง นักสู้คู่คุณธรรม