ThaiPBS VODhttp://program.thaipbs.or.th414512016-11-03 16:30:00qoderแสงจากพ่อในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตร "ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ", โครงการคนกล้าคืนถิ่น3 พ.ย. 255914:52http://program.thaipbs.or.th/GuidingLight/episodes/41451http://program.thaipbs.or.th/watch/db82Lu<ul><li><strong>ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตร "ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ"</strong></li></ul><p>พันเอกพิเศษ วสันต์ สวนแก้ว แชมป์เรือยาวรุ่น 55 ฝีพาย ร่วมด้วย คุณสุเทพ กาหลง ผู้จัดการทีมเรือเทพประทานพร แชมป์เรือยาวรุ่น 30 ฝีพาย จะมาเล่าถึงความประทับใจในเหตุการณ์เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการแข่งขัน "ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ" ณ โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเตาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2551 </p><ul><li><strong>โครงการคนกล้าคืนถิ่น</strong></li></ul><p>ดร.เกริก มีมุ่งกิจ คนต้นแบบวิถีเกษตรสาย Chill แห่งโครงการคนกล้าคืนถิ่น ถึงที่มาการทำโครงการที่มีแรงบันดาลใจจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้คนในเมืองกลับมาทำการเกษตร หรือใช้ชีวิตแบบพอเพียง กลับมาพัฒนาความเจริญในบ้านเกิดของตัวเองแทนการทำงานที่ไม่ชอบในเมือง</p><ul><li><strong>คลิปโฆษณากระตุ้นคนรุ่นใหม่ศึกษาพระราชกรณียกิจ "ในหลวง รัชกาลที่ 9"</strong></li></ul><p>คุณดวงนภารัตน์ ศรีสุข และคุณเด่นชัย คีรีรักษ์ จะมาร่วมพูดคุยถึงการจัดทำคลิปโฆษณา เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าไปศึกษาถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทำมาตลอดระยะเวลา 70 ปี</p><p><strong>ติดตามชมรายการแสงจากพ่อ วันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ย. 2559 เวลา 16.30 น.</strong><strong>ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><br></p>