ThaiPBS VODhttp://program.thaipbs.or.th317202015-03-30 13:00:15qoderหน้าที่พลเมืองเห็น vs ต่าง ร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรก ?30 มี.ค. 255813:00http://program.thaipbs.or.th/Citizenduty/episodes/31720http://program.thaipbs.or.th/watch/GQ0jKPเห็น vs ต่าง ร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรก ? ปัญหาความเห็นต่าง การยกร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรก นับเป็นประเด็นที่กำลังถกเถียงกัน และอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขกันไม่น้อย เมื่อบางฝ่ายบอกว่ายังมีจุดบกพร่อง ต้องจับตาดูกันว่า การอภิปรายของสมาชิก สปช. ทั้ง 7 วัน 7 คืน จะร้อนแรงพอๆกับอุณหภูมิเดือนเมษาหรือไม่ ?พลเมืองไทย ตอน… “เยาวชน กล้า-ท้า-เปลี่ยน”เดินเท้า ลงพื้นที่ สำรวจสภาพปัญหา จากป่าต้นน้ำ จ.เพชรบูรณ์ พื้นที่ที่กลายเป็นภูเขาหัวโล้น รับรู้และทำความเข้าใจ มาสู่การระดมความคิดในการแก้ปัญหา เยาวชน กล้า-ท้า-เปลี่ยน กว่า 100 ชีวิต จะพลิกวิกฤต แก้ปัญหานี้ได้อย่างไร ? ติดตามกับคุณญาณี ไหว้ครู ช่วงพลเมืองไทยท้องถิ่นควรรู้ ตอน… “เมล็ดพันธ์ข้าวต้นแบบ สู่การบริหารจัดการท้องถิ่น”จากอาชีพดั้งเดิมของท้องถิ่น ต่อยอด พัฒนา กลายเป็นผู้ผลิตเมล็ดข้าวต้นแบบ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.นางลือ และต.ท่าชัย จ.ชัยนาท เป็นอีกหนึ่งต้นแบบของบริหารจัดการตนเอง เพราะผลของการแก้ปัญหาด้านอาชีพกันเอง ภายในชุมชน นำมาสู่การสร้างอาชีพ รายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรในชุมชน ติดตามจากคุณภัทรา ชวนชมติดตามรายละเอียดได้ในรายการหน้าที่พลเมือง วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live