ThaiPBS VODhttp://program.thaipbs.or.th460292017-06-16 13:00:00qoderบ่ายโมง ตรงประเด็นประเด็นข่าว ( 16 มิ.ย. 60)16 มิ.ย. 256013:42http://program.thaipbs.or.th/1PM/episodes/46029http://program.thaipbs.or.th/watch/0Sp7tG<ul><li>อาสาสมัครจักรยาน ดูแลความปลอดภัยรอบสนามหลวง</li><li>ภาคประชาชนยื่นหนังสือ กพร. ท้วงถามความคืบหน้าแก้ไข EIA</li><li>พลังเยาวชนสงขลา เก็บข้อมูลปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง</li><li>สำรวจปริมาณขยะที่พนักงานออฟฟิศ ผลิตได้ใน 1 วัน</li><li>เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวคลองสียัด เรียนรู้วิถีชุมชนฟื้นชีวิตให้ลำคลอง</li></ul><p><strong>ติดตามได้ในรายการบ่ายโมง ตรงประเด็น วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong></p>