พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี (หมอเพื่อน)

พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี (หมอเพื่อน)

รัฐวรรณ กิจรังษีวิบูลย์ (แพท)

รัฐวรรณ กิจรังษีวิบูลย์ (แพท)

ดนยา พงศ์พฤทธิวัฒน์ (ตั๊ก)

ดนยา พงศ์พฤทธิวัฒน์ (ตั๊ก)

 

คนสู้โรค

1 ในรายการหลักของสถานีไทยพีบีเอส ที่ดำเนินการผลิตขึ้นเอง เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่แนวทางรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บ และมีสุขวิถีแบบไทย ในการเอาชนะโรควิถีชีวิต ทั้งโรคทางกายและโรคทางจิต ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะป้องกันโรค และดูแลสุขภาพตนเอง อันจะนำไปสู่ “การมีสุขภาพดีตามวิถีชีวิตไทย” โดยสร้างแรงบันดาลใจจากผู้คนที่ใส่ใจสุขภาพ (ไม่สายเกินไป) ให้เกิดการสร้างสมดุลสุขภาพกายใจ ทั้งกิน นอน พักผ่อน ออกกำลังกายและการทำงาน

 

โดยเริ่มจากชักชวนผู้คนมาร่วมเรียนรู้การออกกำลังกายที่สถานีไทยพีบีเอส จากนั้นจะเป็นการตรวจประเมินสุขภาพในโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ที่คุกคุามคุณภาพชีวิตคนไทย ซึ่งจะเน้นกล่าวถึงสาเหตุ ที่มาที่ไป การป้องกันความเจ็บป่วย หรือโรคที่เกิดจากการทำร้ายตนเองในการดำเนินชีวิตที่ผิดเพี้ยน และโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในกระแสความสนใจของผู้คน โดยเป็นความร่วมมือในการให้ความรู้ ความเข้าใจระหว่างรายการกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข                                          

 

เวลาออกอากาศ  :  ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 05.30 - 06.00 น.
                           

ติดต่อรายการ  :  Konsuroak@thaipbs.or.th
 

เว็บไซต์รายการ :  www.thaipbs.or.th/konsuroak

 

 

Preview Image

คนสู้โรค

 : โรคหัวใจ หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ

23 ธ.ค. 57 | 05.30 – 06.00 |

 

พบกับชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจ จากข้าราชการ ผู้มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อแผ่นดินมากว่า 20 ปี คุณบุญมี กฤษณะวณิช นายช่างโยธาชำนาญงาน กรมทางหลวง ผู้ที่คิดเสมอว่า ตนเองมีร่างกายแข็งแรง เป็นที่พึ่งพิงของลูกน้อง และเพื่อนร่วมงาน แต่วันหนึ่งต้องพบว่า ตัวเองป่วยเป็นโรคหัวใจ จนเกือบจะเป็นอัมพาต ด้วยสาเหตุจากการสูบบุหรี่มานานถึง 20 ปี

 

ติดตามชมรายการคนสู้โรค วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 05.30 – 06.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live