พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี (หมอเพื่อน)

พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี (หมอเพื่อน)

รัฐวรรณ กิจรังษีวิบูลย์ (แพท)

รัฐวรรณ กิจรังษีวิบูลย์ (แพท)

ดนยา พงศ์พฤทธิวัฒน์ (ตั๊ก)

ดนยา พงศ์พฤทธิวัฒน์ (ตั๊ก)

 

คนสู้โรค

1 ในรายการหลักของสถานีไทยพีบีเอส ที่ดำเนินการผลิตขึ้นเอง เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่แนวทางรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บ และมีสุขวิถีแบบไทย ในการเอาชนะโรควิถีชีวิต ทั้งโรคทางกายและโรคทางจิต ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะป้องกันโรค และดูแลสุขภาพตนเอง อันจะนำไปสู่ “การมีสุขภาพดีตามวิถีชีวิตไทย” โดยสร้างแรงบันดาลใจจากผู้คนที่ใส่ใจสุขภาพ (ไม่สายเกินไป) ให้เกิดการสร้างสมดุลสุขภาพกายใจ ทั้งกิน นอน พักผ่อน ออกกำลังกายและการทำงาน

 

โดยเริ่มจากชักชวนผู้คนมาร่วมเรียนรู้การออกกำลังกายที่สถานีไทยพีบีเอส จากนั้นจะเป็นการตรวจประเมินสุขภาพในโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ที่คุกคุามคุณภาพชีวิตคนไทย ซึ่งจะเน้นกล่าวถึงสาเหตุ ที่มาที่ไป การป้องกันความเจ็บป่วย หรือโรคที่เกิดจากการทำร้ายตนเองในการดำเนินชีวิตที่ผิดเพี้ยน และโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในกระแสความสนใจของผู้คน โดยเป็นความร่วมมือในการให้ความรู้ ความเข้าใจระหว่างรายการกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข                                          

 

เวลาออกอากาศ  :  ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 05.30 - 06.00 น.
                           

ติดต่อรายการ  :  Konsuroak@thaipbs.or.th
 

เว็บไซต์รายการ :  www.thaipbs.or.th/konsuroak

 

 

Preview Image

คนสู้โรค

 : ฟื้นฟูดูแลหัวใจ

4 พ.ย. 57 | 05.30 - 06.00 |

 

คนสู้โรคร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมประจำปี นำเสนอประเด็น “แนวทางฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจ” โดยพญ.กนกพร โชคติวัฒน์ แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.รามาธิบดี ซึ่งมีผู้ชมรายการทางบ้านมาร่วมตรวจร่างกาย และรับคำแนะนำจากทีมแพทย์ ปิดท้ายด้วยอินโฟกราฟิก แกว่งแขน ป้องกันโรคหัวใจ

 

ติดตามชมรายการคนสู้โรค วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 05.30 – 06.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live