The North องศาเหนือ

โฮงหมอ รอฮัก​

ออกอากาศ 17 ธ.ค. 60

ไปติดตามการจัดการของโรงพยาบาล ที่ร่วมกับชุมชนระดมทุนเพื่อความพร้อมของโรงพยาบาล ติดตามได้ในรายการภูมิภาค 3.0 ช่วง The North องศาเหนือ วันอาทิตย์ที่ 17 ธ.ค.​ 60 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

ดอกไม้หลากสีกลางเมืองเชียงใหม่

ออกอากาศ 10 ธ.ค. 60

พาไปชมความงามของวิถีชีวิตที่มีความหลากหลายในเมืองเชียงใหม่ ต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา แต่อยู่ร่วมกันอย่างเคารพวิถีซึ่งกันและกัน ติดตามได้ในรายการภูมิภาค 3.0 ช่วง The North องศาเหนือ วันอาทิตย์ที่ 10 ธ.ค.​ 60 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Live

"เทพ" ตั้งปณิธาน

ออกอากาศ 5 ธ.ค. 60

ไปติดตามนักวิชาการเกษตรที่มุ่งมั่นเดินตามศาสตร์พระราชา เพื่อพลิกฟื้นเขาหัวโล้น ติดตามได้ในรายการภูมิภาค 3.0 ช่วง The North องศาเหนือ วันอังคารที่ 5 ธ.ค.​ 60 เวลา 14.00 - 15.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Live

นครสวรรค์สายพันธุ์ใหม่

ออกอากาศ 3 ธ.ค. 60

ธุรกิจเมืองปากน้ำโพ จากเมืองการค้าเก่าแก่สู่กระแสธุรกิจยุคใหม่ ที่ต้องปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง ฟื้นกระแสธุรกิจ ติดตามได้ในรายการภูมิภาค 3.0 ช่วง The North องศาเหนือ วันอาทิตย์ที่ 3 ธ.ค.​ 60 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Live

สู่เส้นทางเขาเขียว

ออกอากาศ 26 พ.ย. 60

วิถีเกษตรกรบนดอยสูง จากไร่ข้าวโพด สู่เส้นทางเกษตรแบบผสมผสาน ที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำตลอดทั้งปี ชวนเรียนรู้วิธีการพลิกฟื้นผืนดิน เปลี่ยนแปลงเขาหัวโล้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ติดตามได้ในรายการภูมิภาค 3.0 ช่วง The North องศาเหนือ วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย.​ 60 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Live

"นวดก่เจ้า" ...สไตล์ล้านนา

ออกอากาศ 19 พ.ย. 60

ชวนสัมผัสการนวดแบบล้านนาแท้ ๆ ที่เริ่มหาดูได้ยาก จากการนวดเพื่อรักษา พัฒนาจากการแพทย์พื้นบ้านล้านนา สู่กระแสธุรกิจการนวดที่เพิ่มขึ้นอย่างหลากหลาย ติดตามได้ในรายการภูมิภาค 3.0 ช่วง The North องศาเหนือ วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย.​ 60 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Live
กลับขึ้นด้านบน