ณาตยา แวววีรคุปต์

ณาตยา แวววีรคุปต์

 

เวทีสาธารณะ

เปิดพื้นที่สาธารณะหน้าจอ เพื่อคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม สนทนา สะท้อน สถานการณ์ เจาะลึกปัญหา ทำความเข้าใจและร่วมกันหาทางออก ทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการขับเคลื่อนสังคมเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม“เวทีของการร่วมคิด ร่วมขับเคลื่อนสังคม เวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส”

 


เวลาออกอากาศ  :  ทุกวันเสาร์ เวลา 13.05 - 14.00 น.

 

 

ติดต่อรายการ publicforum@thaipbs.or.th

 


เว็บไซต์รายการ
  :  www.thaipbs.or.th/Public

Preview Image

Video

เวทีสาธารณะ

 : เสียงชาวเหนือ ที่ต้องฟังก่อนปฏิรูป

18 ต.ค. 57 | 13.00 -14.00 |

 

เวทีที่ 3 ของเวทีเสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนปฏิรูป  เครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือที่มาร่วมงานกว่า 400 คน  พร้อมข้อเสนอแต่ละประเด็นปัญหาที่พวกเขาเล็งเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนต้องปฏิรูป ผ่านกลไกใหม่ที่ชาวเหนือเชื่อว่า ถ้าทำได้จริง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง 

 

ติดตามชมรายการเวทีสาธารณะ  ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 -14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live