ณาตยา แวววีรคุปต์

ณาตยา แวววีรคุปต์

 

เวทีสาธารณะ

เปิดพื้นที่สาธารณะหน้าจอ เพื่อคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม สนทนา สะท้อน สถานการณ์ เจาะลึกปัญหา ทำความเข้าใจและร่วมกันหาทางออก ทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการขับเคลื่อนสังคมเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม“เวทีของการร่วมคิด ร่วมขับเคลื่อนสังคม เวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส”

 


เวลาออกอากาศ  :  ทุกวันเสาร์ เวลา 13.05 - 14.00 น.

 

 

ติดต่อรายการ publicforum@thaipbs.or.th

 


เว็บไซต์รายการ
  :  www.thaipbs.or.th/Public

Preview Image

Video

เวทีสาธารณะ

 : 304 ขยายถนน เชื่อมป่ามรดกโลก

16 ส.ค. 57 | 13.00 -14.00 |

 

โครงการขยายถนนหมายเลข 304 ที่ตัดข้ามผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ล่าสุดได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่เพิ่งแต่งตั้งใหม่โดยคำสั่ง คสช  ฉบับที่ 90/2557  ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ มีการรณรงค์คัดค้านโครงการนี้มาอย่างหนักและต่อเนื่อง ด้วยหวั่นต่อผลกระทบด้านระบบนิเวศและจำนวนประชากรสัตว์ป่า เช่น เสือโคร่ง ที่จะตามมา

 

ติดตามชมรายการเวทีสาธารณะ  ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 -14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live