ณาตยา แวววีรคุปต์

ณาตยา แวววีรคุปต์

 

เวทีสาธารณะ

เปิดพื้นที่สาธารณะหน้าจอ เพื่อคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม สนทนา สะท้อน สถานการณ์ เจาะลึกปัญหา ทำความเข้าใจและร่วมกันหาทางออก ทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการขับเคลื่อนสังคมเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม“เวทีของการร่วมคิด ร่วมขับเคลื่อนสังคม เวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส”

 


เวลาออกอากาศ  :  ทุกวันศุกร์ เวลา 13.05 - 14.00 น.

 

 

ติดต่อรายการ publicforum@thaipbs.or.th

 


เว็บไซต์รายการ
  :  www.thaipbs.or.th/Public

 

ชมย้อนหลัง  :  www.thaipbs.or.th/PublicClip

 

 

Preview Image

Video

เวทีสาธารณะ

 : ปฏิรูปประกันสังคม

6 มี.ค. 58 | 13.05 -14.00 |

 

กฎหมายประกันสังคม เป็น 1 ในกฎหมาย 38 ฉบับที่ถูกนำมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงโดย สนช. ผ่าน กมธ.วิสามัญฯ ที่ตั้งขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอพิจารณาในวาระ 3 ราวต้นเดือนมีนาคมนี้  ขณะที่สังคมและผู้ใช้แรงงานกลับรับรู้เรื่องนี้น้อยมาก ไม่ทราบความเคลื่อนไหวและประเด็นสำคัญ ทั้งๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทุกประเภทโดยตรง

 

ติดตามชมรายการเวทีสาธารณะ  ทุกวันศุกร์ เวลา 13.05 -14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live