ณาตยา แวววีรคุปต์

ณาตยา แวววีรคุปต์

 

เวทีสาธารณะ

เปิดพื้นที่สาธารณะหน้าจอ เพื่อคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม สนทนา สะท้อน สถานการณ์ เจาะลึกปัญหา ทำความเข้าใจและร่วมกันหาทางออก ทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการขับเคลื่อนสังคมเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม“เวทีของการร่วมคิด ร่วมขับเคลื่อนสังคม เวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส”

 


เวลาออกอากาศ  :  ทุกวันศุกร์ เวลา 13.05 - 14.00 น.

 

 

ติดต่อรายการ publicforum@thaipbs.or.th

 


เว็บไซต์รายการ
  :  www.thaipbs.or.th/Public

 

ชมย้อนหลัง  :  www.thaipbs.or.th/PublicClip

 

 

Preview Image

Video

เวทีสาธารณะ

 : 1 ปีรัฐประหาร กับพื้นที่เห็นต่าง @ พะเยา

22 พ.ค. 58 | 13.05 -14.00 |

 

1 ปีรัฐประหารกับการปรองดองที่ต้องขยายเวลา ฟังเสียงคนพะเยาที่ร่วมกันขับเคลื่อนมาร่วมบอกเล่าประสบการณ์สร้างพื้นที่พูดคุยของคนเห็นต่าง ในรายการเวทีสาธารณะ

 

ติดตามชมรายการเวทีสาธารณะ  ทุกวันศุกร์ เวลา 13.05 -14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live