ณาตยา แวววีรคุปต์

ณาตยา แวววีรคุปต์

 

เวทีสาธารณะ

เปิดพื้นที่สาธารณะหน้าจอ เพื่อคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม สนทนา สะท้อน สถานการณ์ เจาะลึกปัญหา ทำความเข้าใจและร่วมกันหาทางออก ทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการขับเคลื่อนสังคมเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม“เวทีของการร่วมคิด ร่วมขับเคลื่อนสังคม เวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส”

 


เวลาออกอากาศ  :  ทุกวันเสาร์ เวลา 13.05 - 14.00 น.

 

 

ติดต่อรายการ publicforum@thaipbs.or.th

 


เว็บไซต์รายการ
  :  www.thaipbs.or.th/Public

Preview Image

Video

เวทีสาธารณะ

 : คลองแดน ชุมชนผู้นำ

27 ก.ย. 57 | 13.00 -14.00 |

 

ขณะที่กระแสการปฏิรูปประเทศครั้งใหม่ กำลังเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในช่วงนี้  ที่ชุมชนเล็ก ๆ แห่งนี้ บนเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดสงขลากับนครศรีธรรมราช ชุมชน "คลองแดน" ซึ่งออกตัวปฏิรูปสังคมไปก่อนแล้วด้วยการฟื้นฟูชีวิตชุมชน ผนึกผู้คนที่นั่นให้ร่วมกันประกอบสร้างบ้านเมือง สร้างความเป็นผู้นำในตัวตนของทุกคน พร้อมเปิดพื้นที่เรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจให้พลเมืองเยาวชนคนรุ่นใหม่สงขลา นำไปพัฒนาละแวกบ้านของตนด้วย

 

ติดตามชมรายการเวทีสาธารณะ  ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 -14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live