ณาตยา แวววีรคุปต์

ณาตยา แวววีรคุปต์

 

เวทีสาธารณะ

เปิดพื้นที่สาธารณะหน้าจอ เพื่อคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม สนทนา สะท้อน สถานการณ์ เจาะลึกปัญหา ทำความเข้าใจและร่วมกันหาทางออก ทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการขับเคลื่อนสังคมเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม“เวทีของการร่วมคิด ร่วมขับเคลื่อนสังคม เวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส”

 


เวลาออกอากาศ  :  ทุกวันเสาร์ เวลา 13.05 - 14.00 น.

 

 

ติดต่อรายการ publicforum@thaipbs.or.th

 


เว็บไซต์รายการ
  :  www.thaipbs.or.th/Public

Preview Image

Video

เวทีสาธารณะ

 : เสียงฅนเมือง บนเส้นทางปฏิรูป

20 ธ.ค. 57 | 13.00 -14.00 |

 

เวทีท้าย ๆ ของการเดินสายเปิดพื้นที่รับฟังเสียงประชาชนบนเส้นทางปฏิรูป โดยเป็นเสียงของคนภาคกลาง กรุงเทพฯ และสามจังหวัดปริมณฑล ซึ่งพวกเขามีข้อเสนอเชิงกลไกเพื่อการปฏิรูป นั่นคือสภาพลเมืองและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

 

ติดตามชมรายการเวทีสาธารณะ  ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 -14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live