ณาตยา แวววีรคุปต์

ณาตยา แวววีรคุปต์

 

เวทีสาธารณะ

เปิดพื้นที่สาธารณะหน้าจอ เพื่อคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม สนทนา สะท้อน สถานการณ์ เจาะลึกปัญหา ทำความเข้าใจและร่วมกันหาทางออก ทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการขับเคลื่อนสังคมเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม“เวทีของการร่วมคิด ร่วมขับเคลื่อนสังคม เวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส”

 


เวลาออกอากาศ  :  ทุกวันเสาร์ เวลา 13.05 - 14.00 น.

 

 

ติดต่อรายการ publicforum@thaipbs.or.th

 


เว็บไซต์รายการ
  :  www.thaipbs.or.th/Public

Preview Image

Video

เวทีสาธารณะ

 : พิพาทที่ดิน พิสูจน์สิทธิ์คนอยู่ป่า

13 ก.ย. 57 | 13.00 -14.00 |

 

ประกาศจากทางจังหวัดชัยภูมิ ที่อ้างคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 64 สั่งการให้ชาวบ้านโคกยาว ต.สระโพนทอง อ.คอนสาร  ออกจากพื้นที่อาศัยภายใน 15 วัน  นับจากวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา กำลังส่งผลกระทบรอบใหม่ในพื้นที่ที่เคยมีข้อพิพาทก่อนหน้านี้  ซึ่งชาวบ้านมองว่านี่คือการรังแกชาวบ้านครั้งใหม่โดยหน่วยราชการที่อ้างความชอบธรรมในการใช้อำนาจจากคำสั่ง คสช.

 

ติดตามชมรายการเวทีสาธารณะ  ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 -14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live