ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

ณัฎฐา โกมลวาทิน

ณัฎฐา โกมลวาทิน

จีรชาตา เอี่ยมร้ศมี

จีรชาตา เอี่ยมร้ศมี

 

ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส

รายการสัมภาษณ์ สนทนา แลกเปลี่ยน กับบุคคลต่างๆ เพื่อ "ตอบโจทย์" กับคำถามและข้อสงสัยที่เป็นประเด็นร้อน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา โดยเป็นเวทีที่ทุกฝ่าย สามารถนำเสนอความคิดความเห็นได้อย่างอิสระ และสร้างสรรค์

 


เวลาออกอากาศ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 22.00 - 22.30 น.

 

ติดต่อรายการ     :  thisisthaipbs@thaipbs.or.th


เว็บไซต์รายการ
  :  www.thaipbs.or.th/Tobjote

Preview Image

  • TOB270857_1.png
  • TOB270857_2.png
  • TOB270857_3.png
  • TOB270857_4.png
  • TOB270857_5.png

ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส

 : 3 หลักวิชาชาติ "หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม ประวัติศาสตร์"

27 ส.ค. 57 | 22.00 - 22.30 |

 

ดำเนินรายการโดย : จีรชาตา เอี่ยมรัศมี

 

ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น...

  • รูปแบบการเรียนการสอน
  • โจทย์ใหญ่การทำวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้น่าสนใจ
  • แนวทางป้องกันเรียนประวัติศาสตร์จนเกิดความคลั่งชาติ
  • บทบาทของครูกับการสอนตามหลักสูตรฯ
  • เป้าหมายของการเรียนตามหลักสูตรฯ

 

ผู้ร่วมรายการ  : คุณวินัย รอดจ่าย ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กระทรวงศึกษาธิการ

 

ติดตามชมรายการตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 22.00 - 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส

หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live