ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

ณัฎฐา โกมลวาทิน

ณัฎฐา โกมลวาทิน

จีรชาตา เอี่ยมร้ศมี

จีรชาตา เอี่ยมร้ศมี

 

ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส

รายการสัมภาษณ์ สนทนา แลกเปลี่ยน กับบุคคลต่างๆ เพื่อ "ตอบโจทย์" กับคำถามและข้อสงสัยที่เป็นประเด็นร้อน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา โดยเป็นเวทีที่ทุกฝ่าย สามารถนำเสนอความคิดความเห็นได้อย่างอิสระ และสร้างสรรค์

 


เวลาออกอากาศ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 22.00 - 22.30 น.

 

ติดต่อรายการ     :  thisisthaipbs@thaipbs.or.th


เว็บไซต์รายการ
  :  www.thaipbs.or.th/Tobjote

Preview Image

Video

ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส

 : "ภูฏาน" ความสุขมวลรวม "สวรรค์กลางหุบเขา"

31 ต.ค. 57 | 22.00 - 22.30 |

 

ดำเนินรายการโดย : ณัฏฐา โกมลวาทิน

 

ผู้ร่วมรายการ  :  นอร์บุ วังชุก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ ประเทศภูฏาน

 

ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น...

  • แผนการเดินหน้าประเทศภูฏานตามแนวทางความสุขมวลรวม
  • จุดยืนทางเศรษฐกิจของประเทศภูฏานในภูมิภาคเอเชีย
  • 25 ปีความสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน

 

ติดตามชมรายการตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 22.00 - 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live