ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

ณัฎฐา โกมลวาทิน

ณัฎฐา โกมลวาทิน

จีรชาตา เอี่ยมร้ศมี

จีรชาตา เอี่ยมร้ศมี

 

ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส

รายการสัมภาษณ์ สนทนา แลกเปลี่ยน กับบุคคลต่างๆ เพื่อ "ตอบโจทย์" กับคำถามและข้อสงสัยที่เป็นประเด็นร้อน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา โดยเป็นเวทีที่ทุกฝ่าย สามารถนำเสนอความคิดความเห็นได้อย่างอิสระ และสร้างสรรค์

 


เวลาออกอากาศ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 22.00 - 22.30 น.

 

ติดต่อรายการ     :  thisisthaipbs@thaipbs.or.th


เว็บไซต์รายการ
  :  www.thaipbs.or.th/Tobjote

Preview Image

ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส

 : สมุดเบิกทางชีวิต "พาสปอร์ต" ความดีต้องตรีตรา

25 ก.ค. 57 | 22.00 - 22.30 |

 

ดำเนินรายการโดย : จีรชาตา เอี่ยมร้ศมี

 

ผู้ร่วมรายการ  : 

1. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และเลขานุการโครงการทำความดีจิตอาสาสู่สากล

 

จากการประชุมของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเผยถึงแนวคิด "พาสปอร์ตความดี" เรื่องนี้จะไม่ถูกวิพากวิจารณ์มาก ถ้าไม่มีการพูดถึงว่า จะใช้พาสปอร์ตความดีไปเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ในเรื่องของ "พาสปอร์ตความดี" ที่ได้มีการประชุมกัน ยังเป็นเพียงแนวคิดหรือหลักคิดที่หยิบยกมาเพื่อที่ต้องการที่จะสร้างสรรค์สังคม ยังไม่ได้เริ่มต้นเพื่อนำไปปฏิบัติจริง และสาเหตุแนวคิดของพาสปอร์ตความดี เริ่มต้นมาอย่างไร

 

ติดตามชมรายการตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 22.00 - 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส

หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live