อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์

อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์

 

เถียงให้รู้เรื่อง

เวทีทางความคิด พื้นที่ของการถกเถียง ตามวิถีทางประชาธิปไตย


รายการ “เถียงให้รู้เรื่อง” นำเสนอในรูปแบบการโต้วาที (Debate) ระหว่างสองฝ่ายที่มีมุมมองต่างกัน โดยใช้กฎเกณฑ์เป็นพื้นฐานและมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นเวทีสาธารณะของการแสดงเหตุผลและการถกเถียงในประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดวัฒนธรรมการโต้เถียงที่ใช้การแสดงเหตุผล เพื่อเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งไปสู่ความเข้าใจระหว่างความเห็นที่แตกต่าง

 


เวลาออกอากาศ  :  ทุกวันพุธ เวลา 22.30 - 23.30 น.

 

 

ติดต่อรายการ policydebate@thaipbs.or.th

 


เว็บไซต์รายการ
  :  www.thaipbs.or.th/PolicyDebate


 

 

Preview Image

  • 27-8-2557 14-15-34.jpg
  • 27-8-2557 14-16-13.jpg
  • 27-8-2557 14-16-34.jpg
  • 27-8-2557 14-17-02.jpg
  • 27-8-2557 14-17-14.jpg

Video

เถียงให้รู้เรื่อง

 : การบ้านเพิ่มทักษะ หรือ ภาระ

27 ส.ค. 57 | 22.30 - 23.30 |

 

ร่วมถกเถียง ในประเด็น การบ้านเพิ่มทักษะ หรือ ภาระ 

 

คู่ดีเบต : พิชยา ประภานนท์  ครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

            คมเดช แสงมณี  ประธานเครือข่ายผู้ปกครองสวนกุหลาบ นนทบุรี

 

นักวิชาการร่วมให้ความเห็น : รศ.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                             ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ผอ.สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ ม.อัสสัมชัญ

 

ติดตามรายการ "เถียงให้รู้เรื่อง" ทุกวันพุธ เวลา 22.30 - 23.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live