อยู่ดีมีแฮง

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

ทามไมดี​​

ออกอากาศ 25 มิ.ย. 60

พาติดตามการปรับตัวใช้ทรัพยากรป่าบุ่งป่าทามพื้นที่ทำกินให้ได้ประโยชน์สูงสุด และปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมถึงตัวผู้ผลิตด้วย ติดตามชมในรายการภูมิภาค 3.0 ช่วงอยู่ดีมีแฮง วันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. 60 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Live

มนต์รัก กุมภวาปี​​

ออกอากาศ 18 มิ.ย. 60

ไปกันที่บ้านท่าเปลือย อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำไร่อ้อยกับคนในชุมชน แล้วปัจจุบันชาวไร่อ้อยที่นี่เป็นอย่างไร ติดตามชมในรายการภูมิภาค 3.0 ช่วงอยู่ดีมีแฮง วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 60 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ซอมเบิ่งอยู่เด้อ โคกสะอาด​

ออกอากาศ 11 มิ.ย. 60

ติดตามความ "ม่วนซื่น" ที่หล่อหลอมคนในชุมชนให้หวงแหนทรัพยากรเพื่อลูกหลานในอนาคตเมื่อโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่กำลังจะเข้ามา ติดตามชมในรายการภูมิภาค 3.0 ช่วงอยู่ดีมีแฮง วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 60 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เซบาย สบายดี​

ออกอากาศ 4 มิ.ย. 60

วิถีความผูกพันของของผู้คนกับ "ลำเซบาย" บ้านเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ที่หลายคนมีข้อกังวลต่อความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรหลังมีแผนดำเนินโครงการอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้ชุมชน ติดตามชมในรายการภูมิภาค 3.0 ช่วงอยู่ดีมีแฮง วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. 60 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Live

มักหลาย ป่า "ไม่" เดียวกัน​

ออกอากาศ 28 พ.ค. 60

ทีมข้าวโฮยเกลือสตูดิโอ พาขึ้นเขาไปกินข้าวป่า หา "แมงจีนูน" ที่บ้านป่าไม้ ต.คอแลน อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี หลังจากมีการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจในชุมชน พวกเขาจึงต้องสร้างทางเลือก สร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนอีกครั้ง จะเป็นอย่างไร ติดตามชมในรายการภูมิภาค 3.0 ช่วงอยู่ดีมีแฮง วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 60 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Live
กลับขึ้นด้านบน