บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

เสียงเปลี่ยนได้

ออกอากาศ 27 พ.ค. 60

รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย พาไปสนุกกับการเปลี่ยนเสียงนาฬิกาปลุกในรูปแบบต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 6.50 - 7.00 น. ทางไทยพีบีเอส

ชมย้อนหลัง เต็มรายการ ดูทั้งหมด >

เป็นหุ่นยนต์เพื่อนรัก

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

เป็นหุ่นยนต์เพื่อนรัก

มหัศจรรย์ของเหลว

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

มหัศจรรย์ของเหลว

อากาศเลี้ยวโค้ง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

อากาศเลี้ยวโค้ง

ใช้ใหม่ได้อีก

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ใช้ใหม่ได้อีก

5 อันดับวิดีโอที่มียอดชมสูงสุด ดูทั้งหมด >

เป็นหุ่นยนต์เพื่อนรัก
1

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

เป็นหุ่นยนต์เพื่อนรัก

มหัศจรรย์ของเหลว
2

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

มหัศจรรย์ของเหลว

อากาศเลี้ยวโค้ง
3

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

อากาศเลี้ยวโค้ง

ใช้ใหม่ได้อีก
4

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ใช้ใหม่ได้อีก

ทุเรียนมาแล้ว
5

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ทุเรียนมาแล้ว

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

รายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต


ออกอากาศวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 06.50 - 07.00 น.

ติดต่อรายการ

รายการที่เกี่ยวข้อง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

เสาร์-อาทิตย์ I 6:50-7:00

คิดส์คลับ

คิดส์คลับ

อาทิตย์ l 09:05-09:30

Itchy Feet ภาษาอังกฤษติดเที่ยว

Itchy Feet ภาษาอังกฤษติดเที่ยว

อาทิตย์ l 09:30-10:00

ท้าประลองวิทย์ Season 2

ท้าประลองวิทย์ Season 2

อาทิตย์ l 10:03–11:00

กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ไทยพีบีเอสเปิดพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข่าว โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อ : ความปลอดภัยทางถนน รุ่นที่2

กลับขึ้นด้านบน