ปรัชญา เพื่อมนุษยชาติ

ปรัชญา เพื่อมนุษยชาติ

219

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้เอาผลสำเร็จจากโครงการพัฒนาดอยตุง เข้าไปพัฒนาในพื้นที่เยนันชอง ทางตอนกลางของประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุด มีปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ยปีละไม่ถึง 100 มิลลิเมตร และเป็นพื้นที่ที่ประชาชนยังยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของเมียนมา

ความท้าทายสิ่งแรกของทีมงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง คือจะให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาจากต่างชาติได้อย่างไร เมื่อทำความเข้าใจพวกเขา ทำให้ทราบว่า พวกเขาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้อย่างหนักปัญหาเร่งด่วนอีกอย่าง คือ ปัญหาถูกงูเห่า และงูแมวเซา ที่มีอยู่อย่างชุกชุม ทำใหผู้คนถูกกัดเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก กองทุนเซรุ่มถูกจัดตั้งขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

และเนื่องจากพื้นที่แห้งแล้งมาก ปลูกพืชได้ไม่กี่ชนิดที่ทนแล้งได้ เช่น ถั่ว งา และทานตะวัน ทำให้แพะเป็นสินทรัพย์เดียวที่มีค่าสำหรับพวกเขา มูลนิธิจัดตั้งกองทุนแพะ มอบแพะให้กับคนที่อย่างจนที่สุด คนละ 11 ตัว เป็นตัวผู้ 1 ตัว ตัวเมีย 10 ตัว มีข้อแม้ว่า เมื่อเกิดลูกแพะ ต้องส่งคืนให้โครงการ 11 ตัวเท่าเดิม พร้อมทั้งโครงการได้ฝึกอบรมคนในหมู่บ้านให้มีความรู้พอที่จะฉีกวัคซีนรักษาสัตว์เบื้องต้นได้ และตั้งกองทุนยารักษาสัตว์ เพื่อให้มียารักษาสัตว์ตลอดไป

หลังโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน (Sustainable Alternative Livelihood Development-SALD) ที่เยนันชอง ประเทศเมียรมา ดำเนินงานมาครบ 6 ปี มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น อย่างเห็นได้ชัด และจับต้องได้ ที่น่าสนใจก็คือ ก่อนโครงการเข้ามา จำนวนครัวเรือนที่มีข้าวกินตลอดปี มีเพียง 37 % แต่ในปี พ.ศ. 2558 หลังโครงการดำเนินการได้เพียง 4 ปี จำนวนเพิ่มขึ้นถึง 87 % ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเหล่านี้บอกได้ว่าการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชาและตำราแม่ฟ้าหลวง ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ และชาวบ้านได้รับประโยชน์จริงๆ

ปัจจุบันแนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาและดอยตุงโมเดล ได้เข้าไปดำเนินการแล้วที่อาเจ๊ะห์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอัฟกานิสถานและหลายพื้นที่ในประเทศเมียนมา

ติดตามชมรายการศาสตร์พระราชา ตำราสร้างชีวิต วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.05 – 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

แท็ก

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

ปรัชญา เพื่อมนุษยชาติ
ปรัชญา เพื่อมนุษยชาติ
5 ธ.ค. 60
ศาสตร์พระราชา ตำราแม่ฟ้าหลวง
ศาสตร์พระราชา ตำราแม่ฟ้าหลวง
28 ต.ค. 60
การเดินทาง ที่ไม่สิ้นสุด
การเดินทาง ที่ไม่สิ้นสุด
28 ต.ค. 60
แพทย์อาสา แพทย์ของมหาราชา
แพทย์อาสา แพทย์ของมหาราชา
27 ต.ค. 60
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
25 ต.ค. 60
ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก
ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก
24 ต.ค. 60
ปลูกป่าในใจคน
ปลูกป่าในใจคน
23 ต.ค. 60
นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม
นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม
21 ต.ค. 60
แผนที่น้ำ แผนที่ชีวิต
แผนที่น้ำ แผนที่ชีวิต
14 ต.ค. 60
กลับขึ้นด้านบน