Talk to Films หนังเล่าเรื่อง

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

I miss who

ออกอากาศ 13 ธ.ค. 61

ติดตามชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง I miss who ผลงานโดย ธัญวรัตน์ พุมรัตนสัจจา ในรายการ Talk to Films หนังเล่าเรื่อง วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคมนี้ เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ยามน้ำฟ้า ตกมาสู่เฮา (ตอนจบ)

ออกอากาศ 29 พ.ย. 61

ติดตามชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง ยามน้ำฟ้า ตกมาสู่เฮา (ตอนจบ) ผลงานโดย วัจน์กร หาญกุล ในรายการ Talk to Films หนังเล่าเรื่อง วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ยามน้ำฟ้า ตกมาสู่เฮา

ออกอากาศ 22 พ.ย. 61

ติดตามชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง ยามน้ำฟ้า ตกมาสู่เฮา ผลงานโดย วัจน์กร หาญกุล ในรายการ Talk to Films หนังเล่าเรื่อง วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

Anatomy of Her

ออกอากาศ 15 พ.ย. 61

ติดตามชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง Anatomy of Her ผลงานโดย วรัญยา ภูน้ำทรัพย์ ในรายการ Talk to Films หนังเล่าเรื่อง วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

สุดไกลตา

ออกอากาศ 8 พ.ย. 61

ติดตามชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง สุดไกลตา ผลงานโดย พัฒนะ จิรวงศ์ ในรายการ Talk to Films หนังเล่าเรื่อง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live
กลับขึ้นด้านบน