ฟื้นชีวิตป่าชายเลนจากเกาะกงถึงแหลมผักเบี้ย

ฟื้นชีวิตป่าชายเลนจากเกาะกงถึงแหลมผักเบี้ย

Spirit of Asia ออกอากาศ 10 ก.ย. 2560
425

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกำลังกลายเป็นพันธกิจหลักของชาวโลกที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องด้วยมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการใช้ชีวิต เป็นแหล่งทำมาหากินที่ยั่งยืนเพื่อการดำรงอยู่ของมนุษย์

ดังเช่นชาวบ้านในหมู่บ้านเปียมกระสอบและหมู่บ้านบางขยัก จังหวัดเกาะกง ที่วิถีการดำรงชีวิตของพวกเขานั้นขึ้นอยู่กับผืนป่าชายเลนขนาดใหญ่ในรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเปียมกระสอบที่ทั้งแหล่งที่พักอาศัย และมอบทรัพยากรธรรมชาติทั้งต้นไม้และสัตว์น้ำโดยรอบให้กับพวกเขา แต่เนื่องจากวิถีการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนที่แต่เดิมเป็นเพียงการพึ่งพาอาศัยเพื่อความอยู่รอดกับกลายเป็นการลุกล้ำและทำลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญของพวกเขาเองจนเกิดความเสียหาย ไม่อุดมสมบูรณ์ดังเช่นเหมือนในอดีต ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันหาทางพลิกฟื้นป่าชายเลนของพวกเขาในแนวทางอนุรักษ์ให้กลับมาเป็นแหล่งธรรมชาติที่อยู่กับพวกเขาได้อย่างยั่งยืน และพวกเขาก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่แนวคิดการพลิกฟื้นป่าชายเลนของชาวเกาะกงกำลังดำเนินไป ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ร่วมกับป่าชายเลนในพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ก็ได้ใช้ชีวิตของพวกเขาโดยมีผืนป่าชายเลนขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งบำบัดน้ำเสียและเป็นต้นกำเนิดวิถีการทำมาหากินของชาวบ้านที่หลากหลาย ซึ่งไม่เพียงแต่การพึ่งอาศัยป่าชายเลนในการดำรงชีวิตเท่านั้น แต่พวกเขายังนำเอาความรู้ที่ได้ตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาต่อยอดในการอนุรักษ์ป่าชายเลนที่พวกเขาหวงแหนจนเป็นโครงการต้นแบบอนุรักษ์ป่าชายเลนที่ประสบความสำเร็จ และกลายเป็นแนวทางการอยู่ร่วมกับป่าชายเลนให้กับผู้คนในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

ติดตามชมรายการ Spirit of Asia ตอน ฟื้นชีวิตป่าชายเลนจากเกาะกงถึงแหลมผักเบี้ย วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 16.30 – 17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

แท็ก

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

รถไฟ เรือเมล์ สามล้อในธากา
รถไฟ เรือเมล์ สามล้อในธากา
19 พ.ย. 60
วิถีชนคนปะโอ
วิถีชนคนปะโอ
12 พ.ย. 60
ยาตราศรัทธาพุทธในอินเล
ยาตราศรัทธาพุทธในอินเล
5 พ.ย. 60
บุตรแห่งทะเลสาบ
บุตรแห่งทะเลสาบ
22 ต.ค. 60
บันทึกสายน้ำเมืองบันจาร์มาซิน
บันทึกสายน้ำเมืองบันจาร์มาซิน
15 ต.ค. 60
ดายัคและกูไตในกาลีมันตันตะวันออก
ดายัคและกูไตในกาลีมันตันตะวันออก
8 ต.ค. 60
ดายัค  ชนเผ่าล่าหัวมนุษย์
ดายัค ชนเผ่าล่าหัวมนุษย์
1 ต.ค. 60
การศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
24 ก.ย. 60
เจ้าชีวิตนักพัฒนา
เจ้าชีวิตนักพัฒนา
17 ก.ย. 60
ฟื้นชีวิตป่าชายเลนจากเกาะกงถึงแหลมผักเบี้ย
ฟื้นชีวิตป่าชายเลนจากเกาะกงถึงแหลมผักเบี้ย
10 ก.ย. 60
เกษตรยืนยงบนเกาะกง
เกษตรยืนยงบนเกาะกง
3 ก.ย. 60
ปลูกชีวิตบนผืนดิน
ปลูกชีวิตบนผืนดิน
27 ส.ค 60
ดอกไม้ป่า โอสถล้ำค่าของชาวมองโกล
ดอกไม้ป่า โอสถล้ำค่าของชาวมองโกล
20 ส.ค 60
ชาตัน  ชนเผ่าเรนเดียร์แห่งมองโกเลีย
ชาตัน ชนเผ่าเรนเดียร์แห่งมองโกเลีย
13 ส.ค 60
วิถีมุสลิม จากเกลียวคลื่นสู่ทะเลทราย
วิถีมุสลิม จากเกลียวคลื่นสู่ทะเลทราย
6 ส.ค 60
อันดามันเหนือ ไข่มุกทะเลเมียนมา
อันดามันเหนือ ไข่มุกทะเลเมียนมา
30 ก.ค. 60
นักล่าน้ำผึ้ง
นักล่าน้ำผึ้ง
23 ก.ค. 60
หลังปราการอาณาจักรมุสตาง
หลังปราการอาณาจักรมุสตาง
16 ก.ค. 60
มุสตาง อาณาจักรที่ถูกลืม
มุสตาง อาณาจักรที่ถูกลืม
9 ก.ค. 60
กลับขึ้นด้านบน