Spirit of Asia

แม่น้ำสินธุ เพียงต่างที่กาลเวลา

ออกอากาศ 28 เม.ย. 62

ร่วมเดินทางค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุในหน้าประวัติศาสตร์กับชีวิตของผู้คนของวันนี้ ณ สายธารเดียวกัน เพียงต่างช่วงเวลาได้ในรายการ Spirit of Asia ตอน แม่น้ำสินธุ เพียงต่างที่กาลเวลา วันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 62 เวลา 16.30 น. รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

ก่อการดีในอัฟกานิสถาน

ออกอากาศ 14 เม.ย. 62

Spirit of Asia เชื่อว่าในดินแดนที่ได้ชื่อว่าอันตรายที่สุดในโลกอย่าง ​อัฟกานิสถาน ยังมีความงามในจิตใจของผู้คนที่โหยหาสันติภาพ คนอัฟกันเพียงแค่ต้องการอิสรภาพ มีพื้นที่เล็ก ๆ ที่รู้สึกปลอดภัย และตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็นคนต่างชาติมาเยือนถึงหน้าบ้าน ติดตามชมการเดินทางของ Spirit of Asia และมิตรภาพของเพื่อนชาวอัฟกัน​ได้ในรายการ Spirit of Asia ตอน ก่อการดีในอัฟกานิสถาน​ วันอาทิตย์ที่ 14 เม.ย. 62 เวลา 16.30 น. รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

ฮาซารา ผู้พิทักษ์บามิยัน

ออกอากาศ 7 เม.ย. 62

สัปดาห์นี้ Spirit of Asia ยังคงรอนแรมอยู่ในบามิยัน ดินแดนแห่งสันติสุข ที่ทั้งพระเถระและชาวบ้านต่างช่วยกันสร้างพระพุทธรูปแกะสลักจากหินทราย ติดตามชมได้ในรายการ Spirit of Asia ตอน ฮาซารา ผู้พิทักษ์บามิยัน วันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. 62 เวลา 16.30 น. รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

​บามิยัน หุบเขาทวยเทพ

ออกอากาศ 31 มี.ค. 62

ร่วมเดินทางไปยังดินแดนแห่งทวยเทพ และค้นหาเรื่องราวของหุบเขาบามิยันไปพร้อม ๆ กันในรายการ Spirit of Asia ตอน บามิยัน หุบเขาทวยเทพ วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 62 เวลา 16.30 น. รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

ไทมาว – แสนหวี ปฐมบทไทใหญ่แห่งรัฐฉาน

ออกอากาศ 17 มี.ค. 62

เปิดหน้าประวัติศาสตร์คนไทใหญ่ในดินแดนเมืองแจ่ล่าน นครรัฐโบราณของชาวไทมาวทางตอนเหนือของรัฐฉานที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศจีน เพื่อนำเสนอร่องรอยโบราณสถานวิถีชีวิต และงานบุญประเพณีของคนไทมาว ชาติพันธุ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างมหาอาณาจักรคนไทใหญ่เป็นแห่งแรก ติดตามชมรายการ Spirit of Asia ตอน ไทมาว – แสนหวี ปฐมบทไทใหญ่แห่งรัฐฉาน​ วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 62 เวลา 16.30 น. รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

หริภุญชัย มหาอาณาจักรแห่งลุ่มน้ำปิง

ออกอากาศ 10 มี.ค. 62

Spirit of Asia เดินทางตามรอยประวัติศาสตร์แห่งอารายธรรมหริภุญชัย ตั้งแต่อำเภอเมืองลำพูน สู่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีประวัติศาสตร์และหลักฐานเชื่อมโยงกัน โดยเราได้พบทั้งข้อมูลประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และผู้คนที่สืบทอดวิถีชีวิตมาจากอาณาจักรนี้มายาวนานมากกว่า 1,000 ปี
กลับขึ้นด้านบน