นี่คือ...ปณิธาน ที่หาญมุ่ง

ความตั้งใจเรื่องไหน ที่คุณยังทำไม่สำเร็จ

ออกอากาศ 5 ธ.ค. 60

ร่วมสนทนากับครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ พร้อมชมกิจกรรมภายในงาน และผู้ที่ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ Sustainable Development Goals (SDG) ขององค์การสหประชาชาติ ในวันอังคารที่ 5 ธ.ค. 60 เวลา 20.30 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​​​

ชมย้อนหลัง เต็มรายการ ดูทั้งหมด >

ความตั้งใจเรื่องไหน ที่คุณยังทำไม่สำเร็จ

นี่คือ...ปณิธาน ที่หาญมุ่ง

ความตั้งใจเรื่องไหน ที่คุณยังทำไม่สำเร็จ

เทปบันทึกภาพงาน “นี่คือ...ปณิธานที่หาญมุ่ง”

นี่คือ...ปณิธาน ที่หาญมุ่ง

เทปบันทึกภาพงาน “นี่คือ...ปณิธานที่หาญมุ่ง”

5 อันดับวิดีโอที่มียอดชมสูงสุด ดูทั้งหมด >

ความตั้งใจเรื่องไหน ที่คุณยังทำไม่สำเร็จ
1

นี่คือ...ปณิธาน ที่หาญมุ่ง

ความตั้งใจเรื่องไหน ที่คุณยังทำไม่สำเร็จ

เทปบันทึกภาพงาน “นี่คือ...ปณิธานที่หาญมุ่ง”
2

นี่คือ...ปณิธาน ที่หาญมุ่ง

เทปบันทึกภาพงาน “นี่คือ...ปณิธานที่หาญมุ่ง”

นี่คือ...ปณิธาน ที่หาญมุ่ง

กิจกรรมสานพลังปณิธาน และเปิดพื้นที่การเรียนรู้ของไทยพีบีเอส ประกอบด้วยกิจกรรมตลาดนัดยั่งยืน เทศกาลข้าวใหม่ 4 ภาค การแสดงศิลปะพื้นถิ่นผสมผสานกับศิลปะการแสดงสมัยใหม่ การแสดงดนตรี เวทีทอล์คเพื่อปลุกพลังปณิธาน สร้างแรงบันดาลใจ และกิจกรรม Workshop ห้องเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติการสู่ความยั่งยืน เพิ่มพูนความรู้และทักษะชีวิต รูปแบบกิจกรรมและเนื้อหาสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable Development) ตามแนวพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 และในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย คือ วันพ่อแห่งชาติ ประกอบกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) ไทยพีบีเอสจึงจัดกิจกรรมและผลิตรายการพิเศษ “นี่คือ...ปณิธานที่หาญมุ่ง” ภายใต้แนวคิด คนไทยคุณภาพมีปณิธานที่ร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ออกอากาศวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • วันที่ 5 ธ.ค. 60 เวลา 13.00 - 14.00 น. รายการพิเศษ เทปบันทึกภาพงาน “นี่คือ...ปณิธานที่หาญมุ่ง”
  • วันที่ 5 ธ.ค. 60 เวลา 20.30 - 22.00 น. รายการพิเศษ “นี่คือ...ปณิธานที่หาญมุ่ง” ความตั้งใจเรื่องไหน ที่คุณยังทำไม่สำเร็จ ดำเินนรายการโดย มาโนช พุฒตาล และ วันวิสาข์ ทินวัฒน์

ติดต่อรายการ

รายการที่เกี่ยวข้อง

นี่คือ...ปณิธาน ที่หาญมุ่ง

นี่คือ...ปณิธาน ที่หาญมุ่ง

ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ I 13:00-14:00

The Story เรื่องของพ่อที่รอ...ทุกคนเล่า

The Story เรื่องของพ่อที่รอ...ทุกคนเล่า

จันทร์-พฤหัสบดี l 20:30-21:00

สารคดีสั้น แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน

สารคดีสั้น แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน

ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี l 20:25-20:30

แสงจากพ่อ น้อมศิระกราน เสด็จสู่สวรรคาลัย

แสงจากพ่อ น้อมศิระกราน เสด็จสู่สวรรคาลัย

ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี l 20:30-22:00

กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

“ณัฎฐา โกมลวาทิน” เข้ารับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560

ไทยพีบีเอสร่วมกับสภากาชาดไทย แถลงข่าวจัดกิจกรรมงาน “เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก”

เชิญชวนคนไทยร่วมก้าวอย่างยั่งยืน ในงาน “นี่คือ...ปณิธานที่หาญมุ่ง” 2 - 3 ธ.ค.นี้ ณ ไทยพีบีเอส

กลับขึ้นด้านบน