ก(ล)างเมือง

ภาษากาย

ออกอากาศ 23 พ.ค. 60

มาติดตามความพยายามในการเอาชนะจิตใจและร่างกายตัวเอง เพื่อเตรียมตัวในการแข่งเพาะกายของ "วิศ" ในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน ภาษากาย วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30-14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

สักลาย

ออกอากาศ 16 พ.ค. 60

มาติดตามเรื่องราวและสาเหตุของคนที่เข้ารับการสัก ไปจนถึงช่างสักว่าพวกเขามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับรอยเหล่านั้น ในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน สักลาย​ วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30-14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

เชอรี่

ออกอากาศ 9 พ.ค. 60

มาติดตามเรื่องราวชีวิต และความคิดที่สะท้อนภาพในบทความของ ​"เชอรี่" สาวประเภทสองผู้พิการทางร่างกาย ได้ในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน "เชอรี่" วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30-14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

คน งิ้ว ศาลเจ้า

ออกอากาศ 2 พ.ค. 60

มาติดตามเรื่องราวและกลยุทธ การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ของคณะงิ้วแชลั่งเง็กเล่าชุน ในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน คน งิ้ว ศาลเจ้า วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30-14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

กับข้าวคนเมือง

ออกอากาศ 25 เม.ย. 60

มาติดตามแนวคิดการเลือกรับประทานอาหาร ของกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่สะท้อนภาพการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ได้อย่างน่าสนใจในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน กับข้าวคนเมือง​​ วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30-14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

กรุงเทพรอระบาย

ออกอากาศ 18 เม.ย. 60

พื้นที่เขตบางกอกน้อยเป็นอีกหนึ่งเขตในกรุงเทพ ที่ต้องพบปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา การวางระบบน้ำท่วมในเขตบางกอกน้อย จึงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของสำนักระบายน้ำร่วมกับสำนักเขตบางกอกน้อย ในช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา สำนักระบายน้ำก็ได้พยายามน้ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้จัดการปัญหาน้ำท่วม แต่ความรู้สึกของคนที่อยู่ในเขตนี้จะเป็นอย่างไร ติดตามจากสารคดีก(ล)างเมือง ตอน กรุงเทพรอระบาย วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30-14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​
กลับขึ้นด้านบน