เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร

กองทัพสังโยชน์, กองทัพมรรคใหญ่เตรียมแสดงกำลัง

ออกอากาศ 27 พ.ค. 60

สมุทัยแก้ปัญหาเรื่องความแก่ชราให้เจ้าเมือง และจัดแสดงแสนยานุภาพของกองทัพสังโยชน์ ติดตามชมความสนุกในการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ในวันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 2560 เวลา 10.00 น.ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

สองทัพใหญ่เตรียมกำลัง, อาการแปรปรวนในจิตตนคร

ออกอากาศ 20 พ.ค. 60

คู่บารมีหาทางปราบปรามคู่อาสวะกับสมุทัยและพรรคพวกให้เด็ดขาด จึงบำเพ็ญบารมีให้กล้าแข็งขึ้น สะสมความดีขึ้นตามลำดับ ทำจิตตภาวนาและสร้างกองกำลังฝ่ายมรรค ติดตามชมความสนุกในการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ในวันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 2560 เวลา 10.00 น.​ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

นิวรณ์ 5, จิตตภาวนา

ออกอากาศ 13 พ.ค. 60

สมุทัยได้สร้างนิวรณ์ 5 ขึ้นเพื่อล่อหลอกชาวเมืองให้ลุ่มหลงกันยิ่งขึ้น คู่บารมีเห็นความวุ่นวายในเมืองมากขึ้น จึงเข้าเฝ้ากราบทูลพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า ติดตามชมความสนุกในการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ในวันเสาร์ที่ 13 พ.ค. 2560 เวลา 10.00 น.​ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

คู่อาสวะ และอนุสัย, อัธยาศัย 10 ประการของคู่บารมี

ออกอากาศ 6 พ.ค. 60

มโนเล่าเรื่องความดีของคู่บารมี 10 ประการทำให้เตยกับเต้ยเห็นความแตกต่างระหว่างฝ่ายดีกับฝ่ายร้าย ติดตามชมความสนุกในการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ในวันเสาร์ที่ 6 พ.ค. 2560 เวลา 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

สวรรค์ชั้น 6, เมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงอำนาจ

ออกอากาศ 29 เม.ย. 60

เตยกับเต้ยเที่ยวชมเมืองทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการสับเปลี่ยนการปกครอง เพราะทั้งสองฝ่ายพยายามแย่งชิงอำนาจเพื่อปกครองเมือง ติดตามชมความสนุกในการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ในวันเสาร์ที่ 29 เม.ย. 60 เวลา 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

พระมหาสัตว์ผจญมาร, จิตตนครสองศาสนา

ออกอากาศ 22 เม.ย. 60

คู่บารมีพาเตยกับเต้ยไปทำสิ่งดีงาม พร้อมกับเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าให้ฟัง ตั้งแต่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ บำเพ็ญพระบารมี 10 ประการ ติดตามชมความสนุกในการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ในวันเสาร์ที่ 22 เม.ย. 60 เวลา 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live
กลับขึ้นด้านบน