The Legend of Huang Fei Hong : ตอนที่ 22

The Legend of Huang Fei Hong : ตอนที่ 22

***ซีรีส์จีน หวงเฟยหง นักสู้คู่คุณธรรม ตอนที่ 22 รับชมได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 ก.ค. 62 ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/HuangFeiHong เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น***

ตอนที่ 22

ในที่สุดเรื่องลิงเหล็กก็จบลง กุ้ยหลันมาบอกลาหวงเฟยหง เพื่อไปเป็นผู้ช่วยของไช่ซันเหยี่ยนที่เมืองหลวง พวกญี่ปุ่นต้องการรักษาไจ่จื้อให้หาย เพราะไจ่จื้อรู้ความลับที่สำคัญของราชวงศ์ชิง และพวกญี่ปุ่นก็ต้องการรู้ความลับนั้น หวงเฟยหงมาง้อกุ้ยหลัน จนในที่สุดทั้งสองก็คืนดีกัน

ติดตามชมซีรีส์จีน หวงเฟยหง นักสู้คู่คุณธรรม (The Legend of Huang Fei Hong) ตั้งแต่วันนี้ - 21 ก.ค. 62 ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/HuangFeiHong เท่านั้น

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน