The Legend of Huang Fei Hong : ตอนที่ 18

The Legend of Huang Fei Hong : ตอนที่ 18

***ซีรีส์จีน หวงเฟยหง นักสู้คู่คุณธรรม ตอนที่ 18 รับชมได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 ก.ค. 62 ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/HuangFeiHong เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น***

ตอนที่ 18

หวงเฟยหงพาไจ่จื้อกลับมาอยู่ที่บ้านด้วย ด้านหลิ่วหัวเซิงซึ่งเป็นสายลับก็พยายามเค้นความลับจากไจ่จื้อ โดยการเล่านิทานเรื่องจอมยุทธ์หน้ากากลิงเหล็กให้ไจ่จื้อฟัง ผู้ตรวจการถง, หัวหน้านายอำเภอกว่างโจว หัวเหม่ยถูรับสินบนจากพวกญี่ปุ่นจึงออกคำสั่งให้จับลิงเหล็กให้ได้ เพื่อที่จะให้โรงฝิ่นดำเนินกิจการต่อไป พร้อมทั้งขอตัวไช่ซันเหยี่ยน มือปราบมือหนึ่งจากปักกิ่งให้มาช่วยจับลิงเหล็กด้วย

ติดตามชมซีรีส์จีน หวงเฟยหง นักสู้คู่คุณธรรม (The Legend of Huang Fei Hong) ตั้งแต่วันนี้ - 21 ก.ค. 62 ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/HuangFeiHong เท่านั้น

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน