GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

สุข-เศร้า-เหงา-ยิ้ม

ออกอากาศ 23 ส.ค 60

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน ตอน สุข-เศร้า-เหงา-ยิ้ม ตระหนักต่อความเป็นสังคมผู้สูงอายุที่ใกล้ตัว เพื่อให้สังคมไทยเติบโตเป็นสังคมสูงวัย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถาบันครอบครัวที่เล็กลงเรื่อย ๆ ติดตามชม วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 20.20 น. ไทยพีบีเอส

นาฬิกาทราย

ออกอากาศ 16 ส.ค 60

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน ตอน นาฬิกาทราย สะท้อนถึงการใคร่ครวญต่อภาวะสุดท้ายของชีวิต ซึ่งเป็นการนำเสนอมิติทางด้านจิตใจ จิตวิญญาณ นอกเหนือจากมิติอื่น ๆ ในสังคมผู้สูงอายุ ติดตามชม วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 20.20 น. ทางไทยพีบีเอส

แม่ก็คือแม่

ออกอากาศ 9 ส.ค 60

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน ตอน แม่ก็คือแม่ มุ่งหวังที่จะสร้างพลังด้านบวกเพื่อขับเคลื่อนทัศนคติใหม่ต่อสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ติดตามชมไปพร้อมกัน วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 20.20 น. ไทยพีบีเอส

บ้านหลังสุดท้าย

ออกอากาศ 2 ส.ค 60

การเรียนรู้มุมมอง วิธีคิดและการตัดสินใจของผู้สูงอายุต่างชาติที่จะเข้ามาใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทย อาจช่วยสร้างความรู้และทัศนคติใหม่ต่อการเตรียมตัวเป็นสังคมผู้สูงอายุของไทย ติดตามได้ในรายการ GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน ตอน บ้านหลังสุดท้าย วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 20.20 น. ไทยพีบีเอส

พาแม่ไปโทยามะ

ออกอากาศ 26 ก.ค. 60

เมืองโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น มีประชากรสูงอายุในพื้นที่มากถึงร้อยละ 29 พวกเขาปรับตัวอย่างไร ออกแบบเมืองอย่างไร และมีวิธีคิดต่อผู้สูงอายุอย่างไร ติดตามได้ในรายการ GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน ตอน พาแม่ไปโทยามะ วันพุธที่ 26 กรกฎาคมนี้ เวลา 20.20 น. ไทยพีบีเอส
กลับขึ้นด้านบน