GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

บ้านหลังสุดท้าย

ออกอากาศ 9 ก.พ. 60

การเรียนรู้มุมมอง วิธีคิดและการตัดสินใจของผู้สูงอายุต่างชาติที่จะเข้ามาใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทย อาจช่วยสร้างความรู้และทัศนคติใหม่ต่อการเตรียมตัวเป็นสังคมผู้สูงอายุของไทย ติดตามชมรายการ GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมพาพันธ์ 2560 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส

โทยามะ เมืองแห่งอนาคต...ที่ออกแบบเพื่อผู้สูงวัย

ออกอากาศ 2 ก.พ. 60

เมืองโทยามะ อาจช่วยสร้างแรงบันดาลใจต่อการจัดการสังคมผู้สูงอายุของไทยท่ามกลางการถูกตั้งคำถามถึงการเตรียมพร้อมของระบบต่างๆ ที่ไม่ได้ออกแบบและเอื้อต่อการเป็นสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพเท่าใดนัก ติดตามชมรายการ GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมพาพันธ์ 2560 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส

สังคมสูงวัย ความท้าทาย และการปรับตัวสู่สมดุลใหม่

ออกอากาศ 26 ม.ค. 60

"สังคมสูงวัย" ความท้าทายท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถาบันครอบครัวที่เล็กลง ทั้งยังต้องการสร้างความเข้าใจให้กับคนทุกวัย เพราะสังคมสูงวัยกำลังอยู่รอบตัวของทุกคน ติดตามชมรายการ GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส

หัวง้ม

ออกอากาศ 10 ต.ค. 59

คุณพันชนะ วัฒนเสถียร หรือ คุณเต้ ได้มีโอกาสเข้าร่วมชั้นเรียนที่โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.หัวง้ม ใช้ชีวิตในชุมชน ทำให้เธอเห็น “พลังภายในชุมชน” ที่มีความจริงใจในการพยายามแก้ปัญหา เยียวยาผู้สูงวัย ความร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างจริงใจ ทำให้เธอได้มีเวลาหยุดนิ่ง คิดทบทวนตัวเองอีกครั้ง เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามชมรายการ GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส

สมการความสุขสูงวัย

ออกอากาศ 3 ต.ค. 59

ติดตามชมสารคดี ที่ต้องการเปลี่ยนมุมมองของสังคม ให้ตระหนักเห็นว่าผู้สูงอายุเป็น “พลัง” สำคัญของประเทศ มิใช่ “ภาระ” ที่รอคอยให้สังคมยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ หรือเป็นเพียงผู้รอรับสวัสดิการเพียงอย่างเดียว ในรายการ GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส
กลับขึ้นด้านบน