GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

บ้านหลังสุดท้าย

ออกอากาศ 9 ก.พ. 60

การเรียนรู้มุมมอง วิธีคิดและการตัดสินใจของผู้สูงอายุต่างชาติที่จะเข้ามาใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทย อาจช่วยสร้างความรู้และทัศนคติใหม่ต่อการเตรียมตัวเป็นสังคมผู้สูงอายุของไทย ติดตามชมรายการ GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมพาพันธ์ 2560 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส

ชมย้อนหลัง เต็มรายการ ดูทั้งหมด >

หัวง้ม

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

หัวง้ม

สมการความสุขสูงวัย

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

สมการความสุขสูงวัย

5 อันดับวิดีโอที่มียอดชมสูงสุด ดูทั้งหมด >

หัวง้ม
1

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

หัวง้ม

สมการความสุขสูงวัย
2

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

สมการความสุขสูงวัย

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

สารคดีที่ทำให้เห็นความเป็นจริงของสังคมสูงอายุ โดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงองค์ประกอบของช่วงวัยที่หลากหลายในสังคมไทย สร้างทัศนคติเชิงบวกระหว่างวัย ชี้ให้เห็นถึงความตระหนักในการเตรียมชีวิตตนเองให้อยู่ในสังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพในอนาคต

โดยผู้สูงอายุเป็นวัฏจักรของชีวิตที่มิใช่เรื่องเสียหาย แต่มุมมองต่อผู้สูงอายุในสังคมไทยต่างหาก ที่มีผลต่อวิธีคิดและวิธีปฏิบัติต่อผู้สูงวัยตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงนโยบาย การสร้างทัศนคติใหม่ที่มองผู้สูงอายุทั้งในฐานะกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแล และกลุ่มคนที่ผ่านโลก มีประสบการณ์ มีคุณค่าที่จะร่วมจรรโลงสังคม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องนำเสนอให้เกิดความเข้าใจ

ติดต่อรายการ

รายการที่เกี่ยวข้อง

โยเดีย ที่คิด(ไม่)ถึง

โยเดีย ที่คิด(ไม่)ถึง

เสาร์ l 21:10-22:00

ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

จันทร์-อาทิตย์ l 12:57-13:00

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

จันทร์ l 21:10-22:00

เปิดโลกสัตว์หรรษา

เปิดโลกสัตว์หรรษา

เสาร์ - อาทิตย์ l 08:40–09:05

กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ไทยพีบีเอสเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม การถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เบื้องต้น รุ่น 5

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการซื้อตราสารหนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ไทยพีบีเอสเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ ร่วมโครงการสื่อศิลป์ ปี 5 ตอน “Human Rights|แลต๊ะ แลใต้” ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ค. 60

ประกาศกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. วันที่ 28 มิ.ย. 60

กลับขึ้นด้านบน