GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

บ้านหลังสุดท้าย

ออกอากาศ 9 ก.พ. 60

การเรียนรู้มุมมอง วิธีคิดและการตัดสินใจของผู้สูงอายุต่างชาติที่จะเข้ามาใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทย อาจช่วยสร้างความรู้และทัศนคติใหม่ต่อการเตรียมตัวเป็นสังคมผู้สูงอายุของไทย ติดตามชมรายการ GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมพาพันธ์ 2560 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส

ชมย้อนหลัง เต็มรายการ ดูทั้งหมด >

หัวง้ม

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

หัวง้ม

สมการความสุขสูงวัย

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

สมการความสุขสูงวัย

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

สารคดีที่ทำให้เห็นความเป็นจริงของสังคมสูงอายุ โดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงองค์ประกอบของช่วงวัยที่หลากหลายในสังคมไทย สร้างทัศนคติเชิงบวกระหว่างวัย ชี้ให้เห็นถึงความตระหนักในการเตรียมชีวิตตนเองให้อยู่ในสังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพในอนาคต

โดยผู้สูงอายุเป็นวัฏจักรของชีวิตที่มิใช่เรื่องเสียหาย แต่มุมมองต่อผู้สูงอายุในสังคมไทยต่างหาก ที่มีผลต่อวิธีคิดและวิธีปฏิบัติต่อผู้สูงวัยตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงนโยบาย การสร้างทัศนคติใหม่ที่มองผู้สูงอายุทั้งในฐานะกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแล และกลุ่มคนที่ผ่านโลก มีประสบการณ์ มีคุณค่าที่จะร่วมจรรโลงสังคม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องนำเสนอให้เกิดความเข้าใจ

ติดต่อรายการ

กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ดูทั้งหมด >

ไทยพีบีเอสร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ไทยพีบีเอสจัดฝึกอบรม “การถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เบื้องต้น รุ่น 4“ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 17 มี.ค. 2560

รายการอื่นๆในหมวด

เนทูโรโพลิส

เนทูโรโพลิส

จันทร์ l 21:10–22:00

ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

จันทร์-อาทิตย์ l 12:57-13:00

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

จันทร์ l 21:10-22:00

ชีวิตไร้พรมแดน

ชีวิตไร้พรมแดน

เสาร์ l 21:00-22:00

กลับขึ้นด้านบน