GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

สุข-เศร้า-เหงา-ยิ้ม

ออกอากาศ 23 ส.ค. 60

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน ตอน สุข-เศร้า-เหงา-ยิ้ม ตระหนักต่อความเป็นสังคมผู้สูงอายุที่ใกล้ตัว เพื่อให้สังคมไทยเติบโตเป็นสังคมสูงวัย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถาบันครอบครัวที่เล็กลงเรื่อย ๆ ติดตามชม วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 20.20 น. ไทยพีบีเอส

ชมย้อนหลัง เต็มรายการ ดูทั้งหมด >

สุข-เศร้า-เหงา-ยิ้ม

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

สุข-เศร้า-เหงา-ยิ้ม

นาฬิกาทราย

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

นาฬิกาทราย

แม่ก็คือแม่

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

แม่ก็คือแม่

บ้านหลังสุดท้าย

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

บ้านหลังสุดท้าย

5 อันดับวิดีโอที่มียอดชมสูงสุด ดูทั้งหมด >

สุข-เศร้า-เหงา-ยิ้ม
1

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

สุข-เศร้า-เหงา-ยิ้ม

นาฬิกาทราย
2

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

นาฬิกาทราย

แม่ก็คือแม่
3

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

แม่ก็คือแม่

บ้านหลังสุดท้าย
4

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

บ้านหลังสุดท้าย

พาแม่ไปโทยามะ
5

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

พาแม่ไปโทยามะ

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

สารคดีที่ทำให้เห็นความเป็นจริงของสังคมสูงอายุ โดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงองค์ประกอบของช่วงวัยที่หลากหลายในสังคมไทย สร้างทัศนคติเชิงบวกระหว่างวัย ชี้ให้เห็นถึงความตระหนักในการเตรียมชีวิตตนเองให้อยู่ในสังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพในอนาคต

โดยผู้สูงอายุเป็นวัฏจักรของชีวิตที่มิใช่เรื่องเสียหาย แต่มุมมองต่อผู้สูงอายุในสังคมไทยต่างหาก ที่มีผลต่อวิธีคิดและวิธีปฏิบัติต่อผู้สูงวัยตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงนโยบาย การสร้างทัศนคติใหม่ที่มองผู้สูงอายุทั้งในฐานะกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแล และกลุ่มคนที่ผ่านโลก มีประสบการณ์ มีคุณค่าที่จะร่วมจรรโลงสังคม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องนำเสนอให้เกิดความเข้าใจ

ติดต่อรายการ

รายการที่เกี่ยวข้อง

ติดเครื่องชนโกง

ติดเครื่องชนโกง

ศุกร์ l 07:30-08:00

ติดเครื่องชุมชน77

ติดเครื่องชุมชน77

พฤหัสบดี l 07:30-08:00

เดินทางไปกับชาติพันธุ์  Journey of the Ethnic

เดินทางไปกับชาติพันธุ์ Journey of the Ethnic

ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ l 15:05-15:30

ที่พักสุดพิเศษ  Unique Lodging

ที่พักสุดพิเศษ Unique Lodging

กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน