ติดเครื่องชุมชน77

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

เพชรบูรณ์ ไม้งาม มะขามหวาน

ออกอากาศ 27 ธ.ค. 61

​เพชรบูรณ์ จังหวัดบนที่ลุ่มเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติ มีมะขามหวานเป็นพืชพื้นถิ่น รสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ แต่ประสบปัญหาราคาตกต่ำเมื่อปี 2553 ผ่านมาเกือบ 10 ปี เกษตรกรเรียนรู้ที่จะปรับตัว พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์มะขามพันธุ์พื้นเมือง รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน ยกระดับมะขามหวานเป็นสินค้าส่งออกระดับประเทศ ติดตามชมในรายการ “ติดเครื่องชุมชน77” วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 - 08.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

เมืองเลย เมืองสะอาด

ออกอากาศ 20 ธ.ค. 61

​รางวัลเมืองสะอาดที่ "จังหวัดเลย" ได้รับจากรัฐบาลนั้น เป็นผลจากความตั้งใจและความร่วมมือของทุกคนในจังหวัด ที่เริ่มรณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 2536 เช่น การลดปริมาณถังขยะตามท้องถนน กลยุทธ์กำจัดขยะด้วยการลดการใช้ขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งการนำขยะรีไซเคิลมาขายที่ธนาคารขยะทุกเดือนเพื่อเป็นเงินออมระยะยาว ติดตามชมในรายการ “ติดเครื่องชุมชน77” วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 - 08.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

แม่ฮ่องสอน เมืองสร้างสรรค์

ออกอากาศ 13 ธ.ค. 61

ติดตามชม​ต้นทุนธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ และวัฒนธรรมคนชาติพันธุ์ไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ยังคงออกดอกออกผลที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อคนท้องถิ่นทุกวันนี้ ในรายการ “ติดเครื่องชุมชน77” วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 - 08.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

​ผักอินทรีย์ 365 วัน อำนาจเจริญ

ออกอากาศ 6 ธ.ค. 61

ปัจจัยความสำเร็จของวิถีเกษตรอินทรีย์คือ "ระบบจัดการที่ดี" บทเรียนสำคัญที่ "ผู้ประกอบการเกษตร" คนรุ่นใหม่แห่งบ้านหนองเม็ก ต.คึมใหญ่ อ.เมืองฯ จ.อำนาจเจริญ เรียนรู้และจดจำจนขึ้นใจมาจากอิสราเอล ประเทศที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเชี่ยวชาญด้านการเกษตร ติดตามชมในรายการ “ติดเครื่องชุมชน77” วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 - 08.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

​ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านโพนฮาด

ออกอากาศ 29 พ.ย. 61

ชวนไปเยือนแหล่งเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงมีชื่อในภาคอีสานที่ บ้านโพนฮาด ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ติดตามชมในรายการ “ติดเครื่องชุมชน77” วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 - 08.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​
กลับขึ้นด้านบน