ติดเครื่องชุมชน77

เมืองเลย เมืองสะอาด

ออกอากาศ 20 ธ.ค. 61

​รางวัลเมืองสะอาดที่ "จังหวัดเลย" ได้รับจากรัฐบาลนั้น เป็นผลจากความตั้งใจและความร่วมมือของทุกคนในจังหวัด ที่เริ่มรณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 2536 เช่น การลดปริมาณถังขยะตามท้องถนน กลยุทธ์กำจัดขยะด้วยการลดการใช้ขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งการนำขยะรีไซเคิลมาขายที่ธนาคารขยะทุกเดือนเพื่อเป็นเงินออมระยะยาว ติดตามชมในรายการ “ติดเครื่องชุมชน77” วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 - 08.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

แม่ฮ่องสอน เมืองสร้างสรรค์

ออกอากาศ 13 ธ.ค. 61

ติดตามชม​ต้นทุนธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ และวัฒนธรรมคนชาติพันธุ์ไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ยังคงออกดอกออกผลที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อคนท้องถิ่นทุกวันนี้ ในรายการ “ติดเครื่องชุมชน77” วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 - 08.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

​ผักอินทรีย์ 365 วัน อำนาจเจริญ

ออกอากาศ 6 ธ.ค. 61

ปัจจัยความสำเร็จของวิถีเกษตรอินทรีย์คือ "ระบบจัดการที่ดี" บทเรียนสำคัญที่ "ผู้ประกอบการเกษตร" คนรุ่นใหม่แห่งบ้านหนองเม็ก ต.คึมใหญ่ อ.เมืองฯ จ.อำนาจเจริญ เรียนรู้และจดจำจนขึ้นใจมาจากอิสราเอล ประเทศที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเชี่ยวชาญด้านการเกษตร ติดตามชมในรายการ “ติดเครื่องชุมชน77” วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 - 08.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

​ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านโพนฮาด

ออกอากาศ 29 พ.ย. 61

ชวนไปเยือนแหล่งเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงมีชื่อในภาคอีสานที่ บ้านโพนฮาด ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ติดตามชมในรายการ “ติดเครื่องชุมชน77” วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 - 08.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

อุบลราชธานี ดินแดนแห่งทุ่งนา ป่าทาม

ออกอากาศ 22 พ.ย. 61

ไปดูตัวอย่างความสำเร็จของชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์ จ.อุบลราชธานี ที่ตอกย้ำว่าเกษตรอินทรีย์มีคุณต่อทุกชีวิตและเป็นไปได้ หากมีความอดทน รูปธรรมความสำเร็จ นอกจากสุขภาพของคนในชุมชนก็คือ การได้รักษาระบบนิเวศป่าทาม นาทาม ที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ขณะที่ปริมาณผลผลิตต่อไร่ในแปลงนาอินทรีย์ก็พบว่าให้ผลคุ้มค่ากว่าแปลงที่ใช้เคมี ติดตามชมในรายการ “ติดเครื่องชุมชน77” วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 - 08.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​

​กรุงเก่า วิถีน้ำ วิถีชุมชน

ออกอากาศ 15 พ.ย. 61

วิถีชีวิตชุมชนคนกรุงเก่าหรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่อกระแสท่องเที่ยวกรุงเก่าลดลง ยอดจำหน่ายสินค้าในตลาดวิหารพระมงคลบพิตรเริ่มหดตัว ขณะที่ชุมชนประมงน้ำจืดก็พบอุปสรรคใหญ่ สภาพน้ำในแม่น้ำป่าสักสกปรกปนเปื้อนจากโรงงานอุตสาหกรรม ติดตามชมในรายการ “ติดเครื่องชุมชน77” วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 - 08.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live​
กลับขึ้นด้านบน