นักข่าวพลเมือง C-Site

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

ลดทุน...เพิ่มมูลค่า

ออกอากาศ 17 ธ.ค. 61

พบกับ "ฟักแฟง" วิภาพร วัฒนวิทย์ ที่จะพาไปปักหมุด จุดประเด็น เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยง ใน ตอน "ลดทุน...เพิ่มมูลค่า" ติดตามได้ในรายการนักข่าวพลเมือง C-Site วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

จุดประเด็น เห็นพลัง

ออกอากาศ 3 ธ.ค. 61

พบกับ "ฟักแฟง" วิภาพร วัฒนวิทย์ ที่จะพาไปปักหมุด จุดประเด็น เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยง ใน ตอน "จุดประเด็น เห็นพลัง" ติดตามได้ในรายการนักข่าวพลเมือง C-Site วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ทรัพ(ย์)ยากร ต้นทุนของชีวิต

ออกอากาศ 26 พ.ย. 61

พบกับ "ฟักแฟง" วิภาพร วัฒนวิทย์ ที่จะพาไปปักหมุด จุดประเด็น เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยง ในตอน "ทรัพ(ย์)ยากร ต้นทุนของชีวิต" ติดตามได้ในรายการนักข่าวพลเมือง C-Site วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เมืองที่ออกแบบได้

ออกอากาศ 19 พ.ย. 61

พบกับ "ฟักแฟง" วิภาพร วัฒนวิทย์ ที่จะพาไปปักหมุด จุดประเด็น เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยง ในตอน "เมืองที่ออกแบบได้" ติดตามได้ในรายการนักข่าวพลเมือง C-Site วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

พัฒนาเมือง...เล่าเรื่องชุมชน

ออกอากาศ 12 พ.ย. 61

พบกับ "ฟักแฟง" วิภาพร วัฒนวิทย์ ที่จะพาไปปักหมุด จุดประเด็น เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยง ในตอน "พัฒนาเมือง...เล่าเรื่องชุมชน" ติดตามได้ในรายการนักข่าวพลเมือง C-Site วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live
กลับขึ้นด้านบน